นายทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นโปเลียนและคณะนายทหารในยุทธการที่โบโรดีโน

นายทหาร (อังกฤษ: military officer) หมายถึงบุคลากรของกองทัพ ผู้สามารถมีผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถมีอำนาจออกคำสั่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาของตน ตลอดจนมีอำนาจอื่นตามที่ได้รับมอบ (ต่างจากพลทหารที่ไม่มีสิทธิ์พวกนี้อย่างเด็ดขาด)

นายทหารแบ่งเป็นสองประเภท คือชั้นประทวน (ได้รับยศโดยอำนาจของกระทรวงกลาโหม) และชั้นสัญญาบัตร (ได้รับยศโดยอำนาจของประมุขแห่งรัฐ) อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเมื่อกล่าวคำว่านายทหาร มักจะหมายถึงนายทหารตั้งแต่ยศร้อยตรีหรือเรือตรีขึ้นไป

ดูเพิ่ม[แก้]