นักโทษการเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซาบีโน อารานา สมาชิกพรรคชาตินิยมบัสเก ในเรือนจำลาร์รีนากา บิลบาโอ ค.ศ. 1895 เขาผู้นี้ปกป้องเอกราชของคิวบา

นักโทษการเมือง คือ บุคคลที่ถูกจำคุกเพราะค้านหรือวิจารณ์รัฐบาลที่รับผิดชอบ

บุคคลหรือกลุ่มที่ท้าทายความชอบธรรมของการควบคุมตัวนักโทษเป็นผู้ใช้คำนี้ ผู้สนับสนุนคำนี้นิยามนักโทษการเมืองว่าผู้ที่ถูกจำคุกเพราะการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของผู้นั้น หากการกระทำผิดทางการเมืองมิใช่สาเหตุอย่างเป็นทางการของการควบคุมตัว คำนี้อาจส่อความว่าการควบคุมตัวนั้นมีแรงจูงใจจากการเมืองของนักโทษ