นพลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นพลักษณ์ (อังกฤษ: Enneagram of Personality) เป็นแบบจำลองบุคลิกภาพมนุษย์ซึ่งโดยหลักเข้าใจและสอนเป็นการจำแนกเก้าประเภทบุคลิกภาพที่ประสานกัน แม้กำเนิดและประวัติศาสตร์ของความคิดและทฤษฎีซึ่งสัมพันธ์กับนพลักษณ์ยังเป็นประเด็นถกเถียงกัน แต่ความเข้าใจนพลักษณ์ร่วมสมัยโดยหลักมาจากคำสอนของ Oscar Ichazo และ Claudio Naranjo ทฤษฎีของ Naranjo ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากคำสอนก่อนหน้าบางส่วนของ G. I. Gurdjieff นพลักษณ์นิยามประเภทบุคลิกภาพเก้าประเภท ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ด้วยจุดของรูปเรขาคณิตเรียก enneagram ซึ่งยังชี้ความเชื่อมโยงบางประการระหว่างประเภทต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]