ทีโนโฟเวียร์/เอมทริซิตาบีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทีโนโฟเวียร์/เอมทริซิตาบีน
ส่วนผสมประกอบด้วย
Tenofovir Nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor
Emtricitabine Nucleoside reverse transcriptase inhibitor
ข้อมูลทางคลินิก
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • US: B (ไม่มีความเสี่ยงในสัตว์)
ช่องทางการรับยา Oral
รหัส ATC
กฏหมาย
สถานะตามกฏหมาย
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
NIAID ChemDB
  (verify)
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

ทีโนโฟเวียร์/เอมทริซิตาบีน (อังกฤษ: Tenofovir/emtricitabine) หรือในชื่อการค้าว่า ทรูวาดา (อังกฤษ: Truvada) เป็นยาสูตรผสมอัตราส่วนคงที่ของยาต้านรีโทรไวรัสสองตัว ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วยทีโนโฟเวียร์ 300 มิลลิกรรัม และ เอมทริซิตาบีน 200 มิลลิกรัม