ทีวีบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
TV Burabha Co.,Ltd
ประเภท บริษัทจำกัด
ก่อตั้ง พ.ศ. 2545
ที่อยู่

(อดีต)22/4 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

(ปัจจุบัน) 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
อุตสาหกรรม โทรทัศน์ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ ทีวีบูรพา

ทีวีบูรพา (อังกฤษ: TV Burabha) เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีและสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเทศไทย ที่ก้าวย่าง มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ เป็นบริษัทย่อยของเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย ก่อตั้งโดย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ รายการ คนค้นฅน เป็นรายการแรกที่ผลิตโดย ทีวีบูรพา ต่อมาผลิตรายการ กบนอกกะลา คิดข้ามเมฆ หลุมดำ จุดเปลี่ยน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นงานที่ผลิตขึ้น เพื่อการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม ตามเจตนารมณ์ ในการประกอบธุรกิจ เพียงอย่างเดียว แต่สื่อโทรทัศน์ยังมีความสำคัญต่อสังคมโดยภาพรวม ก่อตั้งที่ ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานไปที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)

ประวัติของบริษัท[แก้]

ทีวีบูรพา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า รายการน้ำดี ก่อตั้งโดย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค) และกลุ่มคนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในแวด-วงโทรทัศน์มาก่อน โดยจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเหล่านี้มาจากการทำงานใน เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย แต่ด้วยความคิด และอุดมคติที่มีคล้ายๆกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัททีวีบูรพาขึ้น ซึ่งรายการ คนค้นฅน เป็นรายการแรกที่มีการผลิต ก่อนก่อตั้งบริษัทตามกฎหมาย

รูปแบบรายการโทรทัศน์[แก้]

รูปแบบรายการโทรทัศน์ของบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตรายการสารคดี ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้ความสำคัญว่ารายการที่ทำนั้น จะต้องทำเพื่อให้เกิดผล และเกิดประโยชน์แก่คนดู ไม่ใช่ให้เพื่อดูผ่านๆไป ไม่ใช่ทำเหมือนละคร ดูแล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่รายการทำนั้นได้ให้อะไรกับคนดู คนดูได้อะไรจากรายการ กับสิ่งที่รายการทำอยู่


แผนผังองค์กรของบริษัท[แก้]

ทีวีบูรพา เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก จึงแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆไม่มาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆก็คือ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายบริหารก็จะประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายผลิต โดยแบ่งเป็นฝ่ายผลิตของแต่ละรายการ ได้แก่ รายการคนค้นคน รายการกบนอกกะลา รายการจุดเปลี่ยน รายการแผ่นดินไท รายการพลเมืองเด็ก ฯลฯ และ 1 นิตยสารคือ นิตยสาร ค.ฅน นอกนั้นก็คือ ฝ่ายธุรกิจ (Business) ฝ่ายบัญชี ธุรการ การเงิน และฝ่ายบุคคล รวมอยู่ด้วยกันหรือที่เรียกว่า Max office

ผู้ดำเนินรายการ[แก้]

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน[แก้]

พิธีกรเปิดรายการและพิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (2546 - ปัจจุบัน) , อดีตพิธีกรเปิดรายการ หลุมดำ (2548 - 2550), ผู้มาเยือน (2550) และ จุดเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ 2550 - ธันวาคม 2551)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2547 - ปัจจุบัน) ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (2546 - 2547)

พิธีกรภาคสนาม รายการกบนอกกะลา (สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2552, สิงหาคม 2553 - ปัจจุบัน) ,อดีตพิธีกรรายการ คิดข้ามเมฆ (กุมภาพันธ์ 2552 - ธันวาคม 2552)

พิธีกรสตูดิโอรายการ กระบี่มือหนึ่ง (มกราคม 2556 - ปัจจุบัน)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (2551) และ อดีตพิธีกรภาคสนาม พลเมืองเด็ก (2551)

พิธีกรภาคสนาม รายการกบนอกกะลา อดีตพิธีกร รายการ หม้อข้าวหม้อแกง (2554) ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ สนุกยกครัว (2553)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กระบี่มือหนึ่ง (กันยายน 2553 - ปัจจุบัน)

พิธีกรรายการ อาโนเวชั่น สิ่งประดิษฐ์ อาทิตย์อุทัย (5 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน) อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (เมษายน 2552 - ธันวาคม 2555) , พิธีกรสตูดิโอรายการ กระบี่มือหนึ่ง (กันยายน 2553 - ธันวาคม 2555) อดีตพิธีกรรายการหลงเทศกาลโลก (7 กุมภาพันธ์ 2558 - 29 สิงหาคม 2558)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (กุมภาพันธ์ 2552 - กรกฎาคม 2556 , กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน)

ผู้ดำเนินรายการในอดีต[แก้]

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา(2548 - เมษายน 2550) , แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (กันยายน 2550 - มิถุนายน 2551) พิธีกรเปิดรายการ สนุกยกครัว (2553) และ พลเมืองเด็ก (สิงหาคม 2551 - 2552)

พิธีกรรายการ หม้อข้าวหม้อแกง (2554) ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2547 - 2552) , พิธีกรเปิดรายการ แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (กันยายน 2550 - มิถุนายน 2551) และ พิธีกรเปิดรายการ พลเมืองเด็ก (สิงหาคม 2551 - 2552) ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ สาระพันธุ์สัตว์ ทางช่องไทยรัฐทีวี

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (2551), จุดเปลี่ยน (2550) และ กบนอกกะลาวาไรตี้ (2553)

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (สิงหาคม 2550 - มกราคม 2552)

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2549 - กรกฎาคม 2550)

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ จุดเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ 2550 - ธันวาคม 2551)

อดีตพิธีกรเปิดรายการ คนค้นคน (เมษายน 2546 - 2549) (ถึงแก่กรรม 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน , อดีตพิธีกรเปิดรายการและพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (ตุลาคม 2547 - กรกฎาคม 2553) แผ่นดินไท (2551) และ สถานีแรงงาน (2552)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (สิงหาคม 2550 - มิถุนายน 2555) , อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ หลุมดำ (2548 - 2550) และ ผู้มาเยือน (2550)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (พ.ศ. 2549 - ไม่ทราบเวลาที่อยู่ถึง)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (ตุลาคม 2552 - ไม่ทราบเวลาที่อยู่ถึง)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2553 - 2558) ลาออกไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

พิธีกรสตูดิโอรายการ กระบี่มือหนึ่ง (กันยายน 2553 - ปัจจุบัน) , อดีตพิธีกรรายการ จุดเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ 2550 - ธันวาคม 2551) พิธีกรรายการ คิดข้ามเมฆ (กุมภาพันธ์ 2552 - ธันวาคม 2552) พิธีกรสตูดิโอรายการ เจ๊รู้ สรรหามาเล่า (2557 - 2558)

รายการโทรทัศน์[แก้]

รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในปัจจุบัน[แก้]

รายการโทรทัศน์ที่ยุติการผลิดและออกอากาศไปแล้ว[แก้]

สื่อสิ่งพิมพ์[แก้]

นิตยสารรายเดือน[แก้]

การ์ตูน กบนอกกะลา[แก้]

 • เล่มที่ 1 ตอน นักบินรบ ภารกิจเหนือฟ้า
 • เล่มที่ 2 ตอน ไก่ไข่ ไข่ไก่
 • เล่มที่ 3 ตอน ดินสอ
 • เล่มที่ 4 ตอน สุดยอดนมพันธ์แท้
 • เล่มที่ 5 ตอน ปริศนาปลากระป๋อง
 • เล่มที่ 6 ตอน เส้นทางสายปูเค็ม
 • เล่มที่ 7 ตอน กว่าจะเป็นหมอ
 • เล่มที่ 8 ตอน ตามล่าพลอยจันท์ อัญมณีสุดขอบฟ้า
 • เล่มที่ 9 ตอน ไหมไทย
 • เล่มที่ 10 ตอน เครื่องบิน ความรู้สู่ท้องฟ้า
 • เล่มที่ 11 ตอน ไดโนเสาร์ ตะลุยโลกล้านปี
 • เล่มที่ 12 ตอน Electric วิทยา
 • เล่มที่ 13 ตอน ความรู้ H2O
 • เล่มที่ 14 ตอน ว่าว ศึกจ้าวเวหา
 • เล่มที่ 15 ตอน เปิดไหปลาร้า
 • เล่มที่ 16 ตอน ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก
 • เล่มที่ 17 ตอน ชีวิตติดล้อ บนยางรถยนต์
 • เล่มที่ 18 ตอน มหาลัย เหมืองเหล็ก
 • เล่มที่ 19 ตอน เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู
 • เล่มที่ 20 ตอน สาหร่าย พืชชั้นต่ำ อร่อยล้ำฟ้า
 • เล่มที่ 21 ตอน ก๊าซ พลังงานใต้พิภพ
 • เล่มที่ 22 ตอน เล่นแร่แปรทอง
 • เล่มที่ 23 ตอน น้ำตาลหวานๆ กับเกลือเค็มๆ
 • เล่มที่ 24 ตอน ศึกควายไทย ปะทะควายเหล็ก
 • เล่มที่ 25 ตอน คนเหินหาวจ้าวเวหา
 • เล่มที่ 26 ตอน สยามซอส ซู๊ด ซู๊ด ซู้ด ซู้ด ซอสไทย 4 ทิศ
 • เล่มที่ 27 ตอน ตามรอยไม้สัก ขุมทรัพย์แห่งป่า
 • เล่มที่ 28 ตอน ลม ฟ้า เมฆ ฝน คนพยากรณ์
 • เล่มที่ 29 ตอน สุดยอดตาล หวานสะเด็ด
 • เล่มที่ 30 ตอน ถอดเกร็ดชีวิต เพชฌฆาต
 • เล่มที่ 31 ตอน ชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางรถไฟ
 • เล่มที่ 32 ตอน กบเล่นเส้น
 • เล่มที่ 33 ตอน กบขอฝน
 • เล่มที่ 34 ตอน ความลับคับกะดอง
 • เล่มที่ 35 ตอน ถ่านไฟเก่า
 • เล่มที่ 36 ตอน คุณค่า คุณครั่ง
 • เล่มที่ 37 ตอน แงะฝาหอยอร่อยอย่างแรง
 • เล่มที่ 38 ตอน กว่าจะเป็นสัตวแพทย์
 • เล่มที่ 39 ตอน บันทึก ก่อนวันลาจาก
 • เล่มที่ 40 ตอน น้ำผึ้ง น้ำหวานแห่งชีวิต
 • เล่มที่ 41 ตอน อ๊บอ๊บ ตะลุยสวนสัตว์
 • เล่มที่ 42 ตอน เปิดกะลาหากบ
 • เล่มที่ 43 ตอน พาณิชย์นาวี
 • เล่มที่ 44 ตอน นกกระจอกเทศ
 • เล่มที่ 45 ตอน ตะลุยแดนจิงโจ้
 • เล่มที่ 46 ตอน สาคูอยู่ไหน
 • เล่มที่ 47 ตอน ตามล่าแมงกะพรุน ขุมทรัพย์ลอยน้ำ
 • เล่มที่ 48 ตอน ไข่มุก ของล้ำค่าใต้ฝาหอย
 • เล่มที่ 49 ตอน นิติวิทยาศาสตร์ 1 ไขปริศนาวัตถุพยาน
 • เล่มที่ 50 ตอน นิติวิทยาศาสตร์ 2 คำให้การจากศพ
 • เล่มที่ 51 ตอน ปาทังก้า แมลงทอดไร้พรมแดน
 • เล่มที่ 52 ตอน อร่อยไม่เม้ม ไข่เค็มไชยา
 • เล่มที่ 53 ตอน เซรุ่ม พิชิตพิษร้าย ใต้เขี้ยวอสรพิษ
 • เล่มที่ 54 ตอน ยาหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญาไทย
 • เล่มที่ 55 ตอน เฉาก๊วย วุ้นดำกำมะลอ
 • เล่มที่ 56 ตอน แกะรอยไส้กรอกสุดขอบฟ้า
 • เล่มที่ 57 ตอน ซูชิ อารยธรรมฟาสฟู้ดส์ แดนปลาดิบ
 • เล่มที่ 58 ตอน Seal 1 หลักสูตรผลิตมนุษย์ สู่สุดยอดนักรบ
 • เล่มที่ 59 ตอน Seal 2 หลักสูตรผลิตมนุษย์ สู่สุดยอดนักรบ
 • เล่มที่ 60 ตอน ขุมทรัพย์ถ้ำค้างคาว
 • เล่มที่ 61 ตอน นานาน่ารู้ กับ หนูนา
 • เล่มที่ 62 ตอน เครื่องบินป้ายแดง
 • เล่มที่ 63 ตอน สวนสนุก ฮา สุข ฉ่ำ เสียว
 • เล่มที่ 64 ตอน อควาเรียม ดำดิ่งชีวิตทะเลบนดอย
 • เล่มที่ 65 ตอน ก๊าซชีวภาพ จาก ปฏิกูลสู่พลังงานไทย
 • เล่มที่ 66 ตอน ธูป กลิ่นควันแห่งพิธีกรรม
 • เล่มที่ 67 ตอน กว่าจะเป็น วิศวกร
 • เล่มที่ 68 ตอน วิถีไอยรา ศักดิ์ดาก้องโลก 1
 • เล่มที่ 69 ตอน วิถีไอยรา ศักดิ์ดาก้องโลก 2


การ์ตูน กบนอกกะลา ฉบับเสริม
 • เล่มที่ 1 ตอน ย.ยุง ยุ่งจัง (ยุงลาย ยุงร้าย)
 • เล่มที่ 2 ตอน หมึกบด หมึกหมด
 • เล่มที่ 3 ตอน ตามรอยปลาทู

หนังสืออื่นๆ[แก้]

 • หนังสือ โรงเรียนของต้นข้าว
 • หนังสือ รากเหง้า
 • หนังสือ ตามหาข้าพเจ้า
 • หนังสือ ถึงเวลาสารภาพ
 • หนังสือ เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์
 • หนังสือ บนเส้นทางของการค้นหา
 • หนังสือ มิตรภาพต่างสายพันธุ์
 • หนังสือ โลกหมุนไปวันวัน
 • หนังสือ ฤดูกาล
 • หนังสือ ดอกไผ่
 • หนังสือ จากทะเลถึงดงดอย
 • หนังสือ เศษทรายในกระเป๋า
 • หนังสือ ช่างก้อม ชีวิตที่ซ่อมได้
 • หนังสือ เถร คนดีที่ท่าพระจันทร์
 • หนังสือ เรื่องของอ้อม
 • หนังสือ เช็คหัวใจ
 • หนังสือ ค้น คนค้นฅน
 • หนังสือ ขอบฟ้าอยู่ใต้ฝ่าเท้า
 • หนังสือ เพลงชีวิตคนค้นฅน
 • หนังสือ กว่าจะเป็นกบนอกกะลา
 • หนังสือ บุปผาในคีตกาลร็อค
 • หนังสือ ผู้คนใกล้สูญพันธุ์
 • หนังสือ พลเมืองของความเศร้า
 • หนังสือ คลื่นข้างใน
 • หนังสือ INNER JOURNEY
 • หนังสือ ชีวิตหนี้
 • หนังสือ ผู้อยู่ในใจเสมอ (ห้องที่ 1)
 • หนังสือ บันทึกคำบันทึกคน 1-2
 • หนังสือ หลุมดำ UNCENSORED 1-3
 • หนังสือ แหลม อรหันต์ชาวนา
 • หนังสือ หลังไมค์ BBC
 • หนังสือ กบ UN-AIR
 • หนังสือ ความรู้นอกกะลา1-10
 • หนังสือ คนในหนัง
 • หนังสือ คนในเพลง
 • หนังสือ ยาย
 • หนังสือ ชัยชนะของคนแพ้
 • หนังสือ เรื่องของต้นข้าว
 • หนังสือ ดอกแก้ว
 • หนังสือ จากหัวใจผู้ไร้บ้าน
 • หนังสือ บางสิ่งที่สุกสกาว
 • หนังสือ 3 ลุง 3 โลก
 • หนังสือ ฅนขี่เสือท่องสี่แผ่นดิน
 • หนังสือ บันทึกสี่เท้า (จากหัวใจผู้ไร้บ้าน ฉบับการ์ตูน)
 • หนังสือ ด้วยเกียรติแห่งเพศแม่ มุคตาร มัยน์
 • การ์ตูน กบนอกกะลา 1-64

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

Fanpage รายการกระบี่มือหนึ่ง https://www.facebook.com/krabitv7 Facebook รายการกระบี่มือหนึ่ง https://www.facebook.com/krabiuser

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]