ข้ามไปเนื้อหา

ทิริออน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในปกรณัมของโทลคีน ทิริออน อัพอน ทูนา (Tirion upon Túna แปล: ทุ่งสีเขียวแห่งทูนา) เป็นนครหลวงของพวกเอลฟ์ เคยเป็นนครของชาวโนลดอร์ และภายหลังพวกวันยาร์ได้ย้ายเข้ามาอยู่ ตั้งอยู่ในแคว้นวาลินอร์บนทวีปอามัน ปกครองโดยราชวงศ์ฟินเว เคยมีฟินเวเป็นเจ้าผู้ครองและเป็นที่อยู่อาศัยของโอรสทั้งสาม คือ เฟอานอร์, ฟิงโกลฟิน และ ฟินาร์ฟิน นครทิริออนตั้งอยู่บนยอดของหุบเขาคาลาเคียร์ยา (เป็นภาษาเควนยาว่า "หุบเขาแห่งแสง") กำแพงและดาดฟ้าของนครแห่งนี้ล้วนแต่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ ก้อนกรวดบนถนนหนทางล้วนแต่เป็นเพชร มีบันไดแก้วพาดยาวจากแผ่นดินเบื้องล่างสู่มหาประตู ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของหอคอยมินดอน เอลลาเลียเว บนหอคอยแห่งนี้มีตะเกียงเงินที่ส่องแสงได้ไกลถึงมหาสมุทร ที่ใต้หอคอยเป็นที่พำนักของอิงเว ปฐมกษัตริย์แห่งโนลดอร์และผู้นำของวันยาร์ ในนครแห่งนี้ยังมีมหาจัตุรัสซึ่งประดับด้วยพฤกษาขาวกาลาไธลิออน ซึ่งเป็นที่สาบานสละอำนาจของอิงเว

จอมกษัตริย์[แก้]

จอมกษัตริย์แห่งวันยาร์และเจ้าเหนือหัวแห่งเอลฟ์ทั้งปวง
1 อิงเว
จอมกษัตริย์แห่งโนลดอร์
1 ฟินเว
จอมกษัตริย์แห่งโนลดอร์ในมิดเดิลเอิร์ธ จอมกษัตริย์แห่งโนลดอร์ในทิริออน
2 เฟอานอร์ ยุคหนึ่งปี 5 - 7 2 ฟินาร์ฟิน พฤกษยุคปี 1496 - ปัจจุบัน
3 ฟิงโกลฟิน ยุคหนึ่งปี 7 - 455
4 ฟิงกอน ยุคหนึ่งปี 455 - 473
5 ทัวร์กอน ยุคหนึ่งปี 473 - 510
6 กิลกาลัด ยุคหนึ่งปี 510 - ยุคสองปี 3441