ทางหลวงรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทางหลวงรัฐ (เทียบเท่ากับ ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท หรือ ทางหลวงท้องถิ่น) มีความหมายหลายอย่าง ได้แก่

  1. ในประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐหลาย ๆ รัฐ (เช่น ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) หรือจังหวัด (เช่น ประเทศแคนาดา และประเทศจีน) "ทางหลวงรัฐ" มักหมายถึง ถนนที่รัฐหรือจังหวัดเป็น "ผู้กำหนดหมายเลข" ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าหมายเลขของทางหลวงแห่งชาติ (หมายเลขใช้ช่วยในการนำทาง และอาจจะบ่งบอกถึงเจ้าของผู้กำกับดูแลเส้นทางหรือไม่ก็ได้) หรือหมายถึง ถนนที่รัฐหรือจังหวัดเป็น "ผู้กำกับดูแล" แม้จะเป็นทางหลวงที่กำหนดหมายเลขให้เป็นทางหลวงแห่งชาติ หรือทางหลวงรัฐที่ไม่ได้กำหนดหมายเลขก็ตาม
  2. ในบางประเทศ อย่างเช่น ประเทศนิวซีแลนด์ คำว่า "รัฐ" ถูกใช้ในความหมายของคำว่าชาติ กล่าวคือ ทางหลวงรัฐจะเป็นถนนที่กำกับดูแลและกำหนดหมายเลขโดยรัฐบาลแห่งชาติ มากกว่าที่จะเป็นถนนของหน่วยงานท้องถิ่น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ State roads