ทางด่วนชูโอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชูโอ Expressway sign
ทางด่วนชูโอ
中央自動車道
แผนที่เส้นทาง (เส้นสีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว366.8 กิโลเมตร (227.9 ไมล์)
สายหลัก 344.9 กม.[2][3]
สายคาวางูจิโกะ 21.9 กม.[3]
มีขึ้นเมื่อค.ศ. 1967[1]–ปัจจุบัน
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศญี่ปุ่น
Major citiesฮาจิโอจิ ซางามิฮาระ โอตสึกิ โคฟุ ซูวะ โอกายะ อีดะ นากัตสึงาวะ ทาจิมิ คาซูงาอิ
ระบบทางหลวง
ทางหลวงในประเทศญี่ปุ่น
ทางด่วนในประเทศญี่ปุ่น
ทางด่วนชูโอช่วงใกล้ทางแยกฟูตาบะ
ทางด่วนชูโอและภูเขาไฟฟูจิ

ทางด่วนชูโอ (ญี่ปุ่น: 中央自動車道โรมาจิChūō Jidōsha-dō) เป็นทางหลวงที่ควบคุมการเข้าถึงในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานโดยบริษัททางด่วนญี่ปุ่นกลาง เริ่มต้นตั้งแต่เขตซูงินามิ โตเกียว ถึงนครโคมากิ ในจังหวัดไอจิ

ทางด่วนชูโอ เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1967[4] มีขนาด 4 ช่องจราจร และมีความยาวทั้งสิ้น 366.8 กม แบ่งเป็นช่วงเส้นทางหลัก 344.9 กม[5] และช่วงเส้นทางคาวางูจิโกะ 21.9 กม[3]

รายชื่อทางแยกและสถานที่สำคัญ[แก้]

เส้นทางหลัก[แก้]

ที่ ชื่อ เชื่อมต่อกับ ระยะทางจาก
จุดเริ่มต้น
สถานีรถโดยสาร หมายเหตุ จำกัดความเร็ว ที่ตั้ง
เชื่อมต่อกับ ทางด่วนชุโตะ เส้นทางชินจุกุ
1 ต่างระดับโทไกโด เชื่อมกับ สาย 14 (เส้นชินจูกุ คูนิตาจิ) (ถนนโทฮาจิ) 0.0 ออกนอกเมืองเท่านั้น 60 กม/ชม ซูงินามิ โตเกียว
<2> ทางแยกชูโอ ทางด่วนโตเกียวไกกัน โครงการ มิตากะ
BS ที่หยุดรถโดยสารมิตากะ 4.0
TB ด่านเก็บเงินมิตากะ 4.0 เข้าเมืองโคมากิเท่านั้น
80 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารจินไดจิ 6.0 โชฟุ
3 ต่างระดับโชฟุ ทางหลวงหมายเลข 20 (โคชู ไกโด) 7.7
3-1 ต่างระดับอินางิ ถนนอินางิโอฮาชิ 10.0 ฟูจู
100 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารฟูจู 11.5
4 ต่างระดับคูนิตาจิ-ฟูจู ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองฮิโนะ) 17.0 คูนิตาจิ
BS ที่หยุดรถโดยสารฮิโนะ 20.0 ฮิโนะ
PA จุดจอดรถอิชิกาวะ 23.3
23.5
ขาเข้าโทไกโด
ขาเข้าโคมากิ
ฮาจิโอจิ
5-1 ทางออกฮาจิโอจิ หมายเลข 1 ทางหลวงหมายเลข 16 (เลี่ยงเมืองฮาจิโอจิ) 25.8 ขาเข้าโคมากิเท่านั้น
5-2 ทางออกฮาจิโอจิ หมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 16 ขาเข้าโคมากิเท่านั้น
5
TB
5
ต่างระดับฮาจิโอจิ
ด่านเก็บเงินฮาจิโอจิ
ทางออกฮาจิโอจิ
ทางออกขาเข้าโทไกโดเท่านั้น
BS ที่หยุดรถโดยสารโมโตฮาจิโอจิ 31.0 80 กม/ชม
- ต่างระดับโมโตฮาจิโอจิ ทางหลวงหมายเลข 61 (เส้นยามาดะ มิยาโนมาเอะ) 33.2 โครงการ
6 ทางแยกฮาจิโอจิ ทางด่วนเคน-โอ 36.0
7 ทางออกซางามิโกะ ฮิงาชิ ทางหลวงหมายเลข 20 42.4 ขาเข้าโคมากิเท่านั้น ซางามิฮาระ คานางาวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารซางามิโกะ 42.9
8 ต่างระดับซางามิโกะ ทางหลวงหมายเลข 20 45.4
PA ที่หยุดรถฟูจิโนะ 46.5
9 ต่างระดับอูเอโนฮาระ ทางหลวงหมายเลข 35 (เส้นยกกาอิจิบะ อูเอโนฮาระ) 50.3 อูเอโนฮาระ ยามานาชิ
SA สถานีบริการดังโงซากะ/
ที่หยุดรถโดยสารโนดาจิริ
55.6 ขาเข้าโคมากิ
57.7 ขาเข้าโทไกโด
BS ที่หยุดรถโดยสารซารูฮาชิ 65.1 โอตสึกิ
10 ต่างระดับโอตสึกิ ทางหลวงหมายเลข 20 70.4
11 ทางแยกโอตสึกิ เส้นคาวางูจิโกะ 71.4
BS ที่หยุดรถโดยสารมางิ 72.8
PA จุดจอดรถฮัตสึการิ 74.8
BS ที่หยุดรถโดยสารซาซาโงะ 78.7
70 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารไค-ยามาโตะ 86.4 โคชู
12 ต่างระดับคัตสึนูมะ ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองคัตสึนูมะ) 90.5
80 กม/ชม
PA จุดจอดรถชากาโด 92.8
ฟูเอฟูกิ
BS ที่หยุดรถโดยสารไค-อิจิโนมิยะ 95.2
13 ต่างระดับอิจิโนมิยะ-มิซากะ ทางหลวงหมายเลข 137 96.6
BS ที่หยุดรถโดยสารมิซากะ 98.7
BS ที่หยุดรถโดยสารยัตสึชิโระ 101.4
PA จุดจอดรถซาไกงาวะ 104.2
104.5
ขาเข้าโทไกโด
ขาเข้าโคมากิ
14 ต่างระดับโคฟุ-มินามิ ทางหลวงหมายเลข 358 106.2 โคฟุ
BS ที่หยุดรถโดยสารโชวะ 112.3 โชวะ
15 ต่างระดับโคฟุ-โชวะ ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองโคฟุ) 113.8
SA สถานีบริการฟูตาบะ/
SIC/
ที่หยุดรถโดยสารฟูตาบะ-ฮิงาชิ
118.5 SIC: ทางออกขาเข้าโคมากิ, ทางเข้าไปโทไกโดเท่านั้น ไค
15-1 ทางแยกฟูตาบะ ทางด่วนชูโอ-โอดัน 120.4
16 ต่างระดับนิราซากิ เส้นทางหมายเลข 27 (เส้นทางนิราซากิโชเซ็งเกียว) 125.0 นิราซากิ
BS ที่หยุดรถโดยสารอาเกโนะ 129.5 โฮกูโตะ
17 ต่างระดับซูตามะ ทางหลวงหมายเลข 141 132.0
70 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารนางาซากะ-ทากาเนะ 140.1
17-1 ต่างระดับนางาซากะ เส้นทางหมายเลข 32 (เส้นทางนางาซากะ ทากาเนะ) 140.7
80 กม/ชม
- แยกนางาซากะ ทางด่วนชูโอ-โอดัน (โครงการ) โครงการ
PA จุดจอดรถยัตสึงาตาเกะ 143.1
18 ต่างระดับโคบูจิซาวะ เส้นทางหมายเลข 11 (เส้นทางโฮกูโตะฟูจิมิ) 148.9 ฟูจิมิ นางาโนะ
BS ที่หยุดรถโดยสารฟูจิมิ 157.7
19 ต่างระดับซูวะ-มินามิ เส้นทางหมายเลข 425 (เส้นทางฮาราอิซาวะฟูจิมิ)
เส้นทางหมายเลข 90 (ซูวะ-มินามิ)
161.5
PA จุดจอดรถชูโอโด-ฮาระ 163.8 ขาเข้าโคมากิ ฮาระ
164.6 ขาเข้าโทไกโด
BS ที่หยุดรถโดยสารชิโนะ 169.9 ชิโนะ
20 ต่างระดับซูวะ ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองซูวะ) 172.6 ซูวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารอารูงะ 177.3
SA สถานีบริการซูวะโกะ 178.5
โอกายะ
21 ทางแยกโอกายะ ทางด่วนนางาโนะ 182.7
BS ที่หยุดรถโดยสารคาวางิชิ 186.0
PA จุดจอดรถทัตสึโนะ 192.7 ทัตสึโนะ
22 ต่างระดับอิโฮกุ ทางหลวงหมายเลข 153 196.7
มิโนวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารมิโนวะ 200.5
23 ต่างระดับอินะ เส้นทางหมายเลข 476 (เส้นทางอินะ นิชิมิโนวะ)
เส้นทางหมายเลข 87 (อินะ)
206.2 มินามิมิโนะวะ
อินะ
PA จุดจอดรถโองูโรงาวะ 209.1
BS ที่หยุดรถโดยสารนิชิฮารูชิกะ 212.2
BS ที่หยุดรถโดยสารมิยาดะ 217.4 มิยาดะ
24 ต่างระดับโคมางาเนะ เส้นทางหมายเลข 75 (โคมางาเนะ โคมางาตาเกะ โคเอ็น) 221.4 โคมางาเนะ
SA สถานีบริการโคมางาตาเกะ 224.7
BS ที่หยุดรถโดยสารอีจิมะ 228.7 อีจิมะ
25 ต่างระดับมัตสึกาวะ เส้นทางหมายเลข 15 (อิจิมะ อีดะ)
เส้นทางหมายเลข 59 (มัตสึกาวะ โอชิกะ)
236.7 มัตสึกาวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารทากาโมริ 243.1 ทากาโมริ
PA จุดจอดรถซาโกจิ 245.3 อีดะ
BS ที่หยุดรถโยสารคามิอีดะ 248.9
26 ต่างระดับอีดะ/
ที่หยุดรถโดยสารอีงาระ
ทางหลวงหมายเลข 153 (เลี่ยงเมืองอีดะ) 252.2
26-1 ต่างระดับอีดะ-ยามาโมโตะ ทางหลวงหมายเลข 153
ทางด่วนซัน-เอ็นนันชิน
257.4
PA จุดจอดรถอาจิ/
ที่หยุดรถโดยสารโคมาบะ
259.8 อาจิ
70 กม/ชม
26-1 ต่างระดับโซโนฮาระ เส้นทางหมายเลข 89 (โซโนฮาระ)
เส้นทางหมายเลข 477 (ฟูจิมิได โคเอ็น)
267.0 ทางออกขาเข้าโทไกโด, ทางเข้าขาไปโคมากิเท่านั้น
TN อุโมงค์เอนาซัง 271.0
นากัตสึงาวะ กิฟุ
PA จุดจอดรถมิซากะ/
ที่หยุดรถโดยสารมาโงเมะ
278.9 80 กม/ชม
27 ต่างระดับนากัตสึงาวะ ทางหลวงหมายเลข 19 288.9
SA สถานีบริการเอนะเกียว 294.4 เอนะ
28 ต่างระดับเอนะ เส้นทางหมายเลข 68 (เอนะ ชิรากาวะ) 298.3
PA จุดจอดรถเบียวบูซัง 310.2
311.4
ขาเข้าโทไดโด
ขาเข้าโคมากิ
มิซูนามิ
BS ที่หยุดรถโดยสารมิซูนามิ-เท็นโตกุ 314.8
29 ต่างระดับมิซูนามิ เส้นทางหมายเลข 47 (มิซูนามิ) 316.4
30 ต่างระดับโทกิ ทางหลวงหมายเลข 21 320.9 โทกิ
30-1 ทางแยกโทกิ ทางด่วนโทไก-คันโจ 323.4
PA จุดจอดรถโคเกซัง 327.9 ขาเข้าโทไกโดเท่านั้น ทาจิมิ
31 ต่างระดับทาจิมิ ทางหลวงหมายเลข 248 329.7
PA จุดจอดรถอุตสึตสึโตเงะ 336.2 คาซูงาอิ ไอจิ
32 ต่างระดับโคมากิ-ฮิงาชิ เส้นทางหมายเลข 49 (คาซูงาอิ อินูยามะ) 337.8 โคมากิ
BS ที่หยุดรถโดยสารโทกาได 343.0
23 ทางแยกโคมากิ ทางด่วนโทเม 344.9
33 ทางแยกโคมากิ ทางด่วนโทเม 350.4

เส้นคาวางูจิโกะ[แก้]

ที่ ชื่อ เชื่อมต่อกับ ระยะทางจาก
จุดเริ่มต้น
สถานีรถโดยสาร หมายเหตุ จำกัดความเร็ว ที่ตั้ง
11 ทางแยกโอตสึกิ เส้นทางหลัก 71.4 โอตสึกิ
BS ที่หยุดรถโดยสารโอมาตายามะ 73.2 สึรุ
1 ต่างระดับสึรุ เส้นทางหมายเลข705 (ทากาฮาตาเกะ ยามูระ เทชาโจ )
เส้นทางหมายเลข 40 (สึรุ)
77.6 ทางออกฟูจิโยชิดะ, ขาเข้าโอตสึกิ
PA ที่หยุดรถยามูระ 79.4
79.7
ขาเข้าโอสึกะ
ขาเข้าฟูจิโยะชิดะ
BS ที่หยุดรถโดยสารนิชิกัตสึระ 84.7 นิชิกัตสึระ
BS ที่หยุดรถโดยสารชิโมโยชิดะ 89.8 ฟูจิโยชิดะ
2 ต่างระดับคาวางูจิโกะ ทางหลวงหมายเลข 139 93.9 ทางออกชิจิโยชิดะ, ทางเข้าขาเข้าโอตสึกิ ฟูจิคาวางูจิโกะ
เข้าสู่ ถนนฮิงาชิฟูจิ-โงโกะ

อ้างอิง[แก้]

  1. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "History of Tokyo's 3 Ring Roads". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-02. สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  2. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Road Timetable". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-06-04. สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  3. 3.0 3.1 3.2 Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Road Timetable". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-06-04. สืบค้นเมื่อ 2008-04-17. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "kawa" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  4. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "History of Tokyo's 3 Ring Roads". สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  5. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Road Timetable". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-06-04. สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]