ทางด่วนชูโอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับทางด่วนในประเทศญี่ปุ่น สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ชูโอ
ชูโอ Expressway sign
ทางด่วนชูโอ
中央自動車道 E19 Expressway (Japan).png E20 Expressway (Japan).png
แผนที่เส้นทาง (เส้นสีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:366.8 กิโลเมตร (227.9 ไมล์)
สายหลัก 344.9 กม.[1][2]
สายคะวะงุชิโกะ 21.9 กม.[2]
ใช้งาน:ค.ศ. 1967[3] – ปัจจุบัน
ตำแหน่งที่ตั้ง
เมืองหลัก:ฮะชิโอจิ ซะงะมิฮะระ โอสึกิ โคฟุ ซุวะ โอะกะยะ อีดะ นะกะสึงะวะ ทะจิมิ คะซุไง
ระบบทางหลวง
ทางหลวงในประเทศญี่ปุ่น
ทางด่วนในประเทศญี่ปุ่น
ทางด่วนชูโอช่วงใกล้ทางแยกฟุตะบะ
ทางด่วนชูโอและภูเขาไฟฟุจิ

ทางด่วนชูโอ (ญี่ปุ่น: 中央自動車道 โรมาจิChūō Jidōsha-dō) เป็นทางหลวงที่ควบคุมการเข้าถึงในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานโดยบริษัททางด่วนนิปปอนกลาง เริ่มต้นตั้งแต่เขตซุงินะมิ โตเกียว ถึงเมืองโคะมะกิ ในจังหวัดไอชิ

ทางด่วนชูโอ เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1967[4] มีขนาด 4 ช่องจราจร และมีความยาวทั้งสิ้น 366.8 กม แบ่งเป็นช่วงเส้นทางหลัก 344.9 กม[5] และช่วงเส้นทางคะวะงุชิโกะ 21.9 กม[2]

รายชื่อทางแยกและสถานที่สำคัญ[แก้]

เส้นทางหลัก[แก้]

ที่ ชื่อ เชื่อมต่อกับ ระยะทางจาก
จุดเริ่มต้น
สถานีรถโดยสาร หมายเหตุ จำกัดความเร็ว ที่ตั้ง
เชื่อมต่อกับ Shuto Urban Expwy Sign 0004.svg ทางด่วนชุโตะ เส้นทางชินจุกุ
1 ต่างระดับโทไกโด เชื่อมกับ สาย 14 (เส้นชินจุกุ คุนิตะชิ ) (ถนนโทฮะชิ) 0.0 ออกนอกเมืองเท่านั้น 60 กม/ชม ชุงินะมิ โตเกียว
<2> ทางแยกชูโอ Japan road sign 325.svg ทางด่วนโตเกียวไกกัน โครงการ มิตะกะ
BS ที่หยุดรถโดยสารมิตะกะ 4.0
TB ด่านเก็บเงินมิตะกะ 4.0 เข้าเมืองโคะมะกิเท่านั้น
80 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารจินไดจิ 6.0 โชฟุ
3 ต่างระดับโชฟุ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 (โคชู ไกโด) 7.7
3-1 ต่างระดับอินะงิ ถนนอินะงิโอฮะชิ 10.0 ฟุชู
100 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารฟุชู 11.5
4 ต่างระดับคุนิตะชิ-ฟุชู Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองฮิโนะ) 17.0 คุนิตะชิ
BS ที่หยุดรถโดยสารฮิโนะ 20.0 ฮิโนะ
PA จุดจอดรถอิชิกะวะ 23.3
23.5
ขาเข้าโทไกโด
ขาเข้าโคะมะกิ
ฮะชิโอจิ
5-1 ทางออกฮะชิโอจิ หมายเลข 1 Japanese National Route Sign 0016.svg ทางหลวงหมายเลข 16 (เลี่ยงเมืองฮะชิโอจิ) 25.8 ขาเข้าโคะมะกิเท่านั้น
5-2 ทางออกฮะชิโอจิ หมายเลข 2 Japanese National Route Sign 0016.svg ทางหลวงหมายเลข 16 ขาเข้าโคะมะกิเท่านั้น
5
TB
5
ต่างระดับฮะชิโอจิ
ด่านเก็บเงินฮะชิโอจิ
ทางออกฮะชิโอจิ
ทางออกขาเข้าโทไกโดเท่านั้น
BS ที่หยุดรถโดยสารโมะโตะฮะชิโอจิ 31.0 80 กม/ชม
- ต่างระดับโมะโตะฮะชิโอจิ ทางหลวงหมายเลข 61 (เส้นยะมะดะ มิยะโนะมะเอะ) 33.2 โครงการ
6 ทางแยกฮะชิโอจิ Japanese National Route Sign 0468.svgJapan road sign 325.svg ทางด่วนเคน-โอ 36.0
7 ทางออกซะงะมิโกะ ฮิงะชิ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 42.4 ขาเข้าโคะมะกิเท่านั้น ซะงะมิฮะระ คะนะงะวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารซะงะมิโกะ 42.9
8 ต่างระดับซะงะมิโกะ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 45.4
PA ที่หยุดรถฟุจิโนะ 46.5
9 ต่างระดับอุเอะโนะฮะระ ทางหลวงหมายเลข 35 (เส้นยกไกชิบะ อุเอะโนะฮะระ) 50.3 อุเอะโนะฮะระ ยะมะนะชิ
SA สถานีบริการดันโงซะกะ/
ที่หยุดรถโดยสารโนะดะจิริ
55.6 ขาเข้าโคะมะกิ
57.7 ขาเข้าโทไกโด
BS ที่หยุดรถโดยสารซะรุฮะชิ 65.1 โอสึกิ
10 ต่างระดับโอสึกิ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 70.4
11 ทางแยกโอสึกิ Japan road sign 325.svg เส้นคะวะกุชิโกะ 71.4
BS ที่หยุดรถโดยสารมะงิ 72.8
PA จุดจอดรถฮะสึกะริ 74.8
BS ที่หยุดรถโดยสารซะซะโงะ 78.7
70 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารไค-ยะมะโตะ 86.4 โคชู
12 ต่างระดับคะสึนุมะ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองคะสึนุมะ) 90.5
80 กม/ชม
PA จุดจอดรถชะกะโด 92.8
ฟุเอะฟุกิ
BS ที่หยุดรถโดยสารไค-อิชิโนะมิยะ 95.2
13 ต่างระดับอิชิโนะมิยะ-มิซะกะ Japanese National Route Sign 0137.svg ทางหลวงหมายเลข 137 96.6
BS ที่หยุดรถโดยสารมิซะกะ 98.7
BS ที่หยุดรถโดยสารยะสึชิโระ 101.4
PA จุดจอดรถซะไกงะวะ 104.2
104.5
ขาเข้าโทไกโด
ขาเข้าโคะมะกิ
14 ต่างระดับโคฟุ-มินะมิ Japanese National Route Sign 0358.svg ทางหลวงหมายเลข 358 106.2 โคฟุ
BS ที่หยุดรถโดยสารโชวะ 112.3 โชวะ
15 ต่างระดับโคฟุ-โชวะ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองโคฟุ) 113.8
SA สถานีบริการฟุตะบะ/
SIC/
ที่หยุดรถโดยสารฟุตะบะ-ฮิงะชิ
118.5 SIC: ทางออกขาเข้าโคะมะกิ, ทางเข้าไปโทไกโดเท่านั้น ไค
15-1 ทางแยกฟุตะบะ Japan road sign 325.svg ทางด่วนชูโอ-โอดัน 120.4
16 ต่างระดับนิระซะกิ เส้นทางหมายเลข 27 (เส้นทางนิระซะกิโชเซนเกียว) 125.0 นิระซะกิ
BS ที่หยุดรถโดยสารอะเกะโนะ 129.5 โฮะกุโตะ
17 ต่างระดับซุตะมะ Japanese National Route Sign 0141.svg ทางหลวงหมายเลข 141 132.0
70 กม/ชม
BS ที่หยุดรถโดยสารนะงะซะกะ-ทะกะเนะ 140.1
17-1 ต่างระดับนะงะซะกะ เส้นทางหมายเลข 32 (เส้นทางนะงะซะกะ ทะกะเนะ) 140.7
80 กม/ชม
- แยกนะงะซะกะ Japan road sign 325.svg ทางด่วนชูโอ-โอดัน (โครงการ) โครงการ
PA จุดจอดรถยะสึงะตะเกะ 143.1
18 ต่างระดับโคะบุชิซะวะ เส้นทางหมายเลข 11 (เส้นทางโฮะกุโตะฟุจิมิ) 148.9 ฟุจิมิ นะงะโนะ
BS ที่หยุดรถโดยสารฟุจิมิ 157.7
19 ต่างระดับซุวะ-มินะมิ เส้นทางหมายเลข 425 (เส้นทางฮะระอิซะวะฟุจิมิ)
เส้นทางหมายเลข 90 (ซุวะ-มินะมิ)
161.5
PA จุดจอดรถชูโอโด-ฮะระ 163.8 ขาเข้าโคะมะกิ ฮะระ
164.6 ขาเข้าโทไดโด
BS ที่หยุดรถโดยสารชิโนะ 169.9 ชิโนะ
20 ต่างระดับซุวะ Japanese National Route Sign 0020.svg ทางหลวงหมายเลข 20 (เลี่ยงเมืองซุวะ) 172.6 ซุวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารอะรุงะ 177.3
SA สถานีบริการซุวะโกะ 178.5
โอะกะยะ
21 ทางแยกโอะกะยะ Japan road sign 325.svg ทางด่วนนะงะโนะ 182.7
BS ที่หยุดรถโดยสารคะวะงิชิ 186.0
PA จุดจอดรถทะสึโนะ 192.7 ทะสึโนะ
22 ต่างระดับอิโฮะกุ Japanese National Route Sign 0153.svg ทางหลวงหมายเลข 153 196.7
มิโนะวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารมิโนะวะ 200.5
23 ต่างระดับอินะ เส้นทางหมายเลข 476 (เส้นทางอินะ นิชิมิโนะวะ )
เส้นทางหมายเลข 87 (อินะ)
206.2 มินะมิมิโนะวะ
อินะ
PA จุดจอดรถโอะงุโระงะวะ 209.1
BS ที่หยุดรถโดยสารนิชิฮะรุชิกะ 212.2
BS ที่หยุดรถโดยสารมิยะดะ 217.4 มิยะดะ
24 ต่างระดับโคะมะงะเนะ เส้นทางหมายเลข 75 (โคะมะงะเนะ โคมะงะตะเกะ โคเอ็น) 221.4 โคะมะงะเนะ
SA สถานีบริการโคะมะงะตะเกะ 224.7
BS ที่หยุดรถโดยสารอีจิมะ 228.7 อีจิมะ
25 ต่างระดับมะสึกะวะ เส้นทางหมายเลข 15 (อิจิมะ อีดะ)
เส้นทางหมายเลข 59 (มะสึกะวะ โอชิกะ)
236.7 มะสึกะวะ
BS ที่หยุดรถโดยสารทะกะโมะริ 243.1 ทะกะโมะริ
PA จุดจอดรถซะโกจิ 245.3 อีดะ
BS ที่หยุดรถโยสารคะมีอิดะ 248.9
26 ต่างระดับอีดะ/
ที่หยุดรถโดยสารอีงะระ
Japanese National Route Sign 0153.svg ทางหลวงหมายเลข 153 (เลี่ยงเมืองอีดะ) 252.2
26-1 ต่างระดับอีดะ-ยะมะโมะโตะ Japanese National Route Sign 0153.svg ทางหลวงหมายเลข 153
Japanese National Route Sign 0474.svgJapan road sign 325.svg ทางด่วนซัน-เอ็นนันชิน
257.4
PA จุดจอดรถอะชิ/
ที่หยุดรถโดยสารโคะมะบะ
259.8 อะชิ
70 กม/ชม
26-1 ต่างระดับโซะโนะฮะระ เส้นทางหมายเลข 89 (โซะโนะฮะระ)
เส้นทางหมายเลข 477 (ฟุจิมิได โคเอ็น)
267.0 ทางออกขาเข้าโทไกโด, ทางเข้าขาไปโคะมะกิเท่านั้น
TN อุโมงเอะนะซัน 271.0
นะกะสึงะวะ กิฟุ
PA จุดจอดรถมิซะกะ/
ที่หยุดรถโดยสารมะโงะเมะ
278.9 80 กม/ชม
27 ต่างระดับนะกะสึงะวะ Japanese National Route Sign 0019.svg ทางหลวงหมายเลข 19 288.9
SA สถานีบริการเอะนะเกียว 294.4 เอะนะ
28 ต่างระดับเอะนะ เส้นทางหมายเลข 68 (เอะนะ ชิระกะวะ) 298.3
PA จุดจอดรถเบียวบุซัน 310.2
311.4
ขาเข้าโทไดโด
ขาเข้าโคะมะกิ
มิซุนะมิ
BS ที่หยุดรถโดยสารมิซุนะมิ-เท็นโตะกุ 314.8
29 ต่างระดับมิซุนะมิ เส้นทางหมายเลข 47 (มิซุนะมิ) 316.4
30 ต่างระดับโทะกิ Japanese National Route Sign 0021.svg ทางหลวงหมายเลข 21 320.9 โทะกิ
30-1 ทางแยกโทะกิ Japanese National Route Sign 0475.svgJapan road sign 325.svg ทางด่วนโทไก-คันโจ 323.4
PA จุดจอดรถโคเกซัน 327.9 ขาเข้าโทไกโดเท่านั้น ทะจิมิ
31 ต่างระดับทะจิมิ Japanese National Route Sign 0248.svg ทางหลวงหมายเลข 248 329.7
PA จุดจอดรถอุสึสึโตเงะ 336.2 คะซุงะอิ ไอชิ
32 ต่างระดับโคะมะกิ-ฮิงะชิ เส้นทางหมายเลข 49 (คะซุงะอิ อินุยะมะ) 337.8 โคะมะกิ
BS ที่หยุดรถโดยสารโทกะได 343.0
23 ทางแยกโคะมะกิ Japan road sign 325.svg ทางด่วนโทเม 344.9
33 ทางแยกโคะมะกิ Japan road sign 325.svg ทางด่วนโทเม 350.4

เส้นคะวะงุชิโกะ[แก้]

ที่ ชื่อ เชื่อมต่อกับ ระยะทางจาก
จุดเริ่มต้น
สถานีรถโดยสาร หมายเหตุ จำกัดความเร็ว ที่ตั้ง
11 ทางแยกโอสึกิ Japan road sign 325.svg เส้นทางหลัก 71.4 โอสึกิ
BS ที่หยุดรถโดยสารโอะมะตะยะมะ 73.2 สึรุ
1 ต่างระดับสึรุ เส้นทางหมายเลข705 (ทะกะฮะตะเกะ ยะมุระ เทชะโจ )
เส้นทางหมายเลข 40 (สึรุ)
77.6 ทางออกฟุจิโยะชิดะ, ขาเข้าโอสึกิ
PA ที่หยุดรถยะมุระ 79.4
79.7
ขาเข้าโอสึกะ
ขาเข้าฟุจิโยะชิดะ
BS ที่หยุดรถโดยสารนิชิกะสึระ 84.7 นิชิกะสึระ
BS ที่หยุดรถโดยสารชิโมะโยะชิดะ 89.8 ฟุจิโยะชิดะ
2 ต่างระดับคะวะงุชิโกะ Japanese National Route Sign 0139.svg ทางหลวงหมายเลข 139 93.9 ทางออกชิจิโยะชิดะ, ทางเข้าขาเข้าโอสึกิ ฟุจิคะวะงุชิโกะ
เข้าสู่ Japanese National Route Sign 0138.svgJapan road sign 325.svg ถนนฮิงะชิฟุจิ-โงะโกะ

อ้างอิง[แก้]

  1. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Road Timetable". สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  2. 2.0 2.1 2.2 Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Road Timetable". สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  3. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "History of Tokyo's 3 Ring Roads". Archived from the original on 2008-04-02. สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  4. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "History of Tokyo's 3 Ring Roads". สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.
  5. Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Road Timetable". สืบค้นเมื่อ 2008-04-17.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]