ทัศนียภาพของเสียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

R. Murray Schafer ให้นิยามทัศนียภาพของเสียง (อังกฤษ:Soundscape) ไว้ว่า ทัศนียภาพของเสียง คือ เสียงหรือการรวมกันของเสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่อยู่แวดล้อม การศึกษาทัศนียภาพของเสียงเป็นหัวข้อย่อยของระบบนิเวศเชิงเสียง โดยสามารถหมายถึงสภาพแวดล้อมเชิงเสียงตามธรรมชาติ (กล่าวคือเสียงธรรมชาติ ประกอบด้วยเสียงสัตว์ เสียงลมฟ้าอากาศ หรือเสียงอื่นๆ) และเสียงสภาพแวดล้อมโดยฝีมือมนุษย์ (ผ่านทางงานนิพนธ์ดนตรีหรือการออกแบบเสียง , หรือผ่านทางกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ รวมไปถึงการสนทนา การทำงาน และเสียงเครื่องจักรกลซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม)[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Truax, Barry (2001). Acoustic Communication. Ablex Publishing Corporation. p. 11. ISBN 9781567505375.