ข้ามไปเนื้อหา

ตุลาการสมทบในศาลสูงสุดสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตุลาการสมทบในศาลสูงสุดสหรัฐ (อังกฤษ: Associate Justice of the Supreme Court of the United States) เป็นสมาชิกศาลสูงสุดสหรัฐนอกเหนือไปจากประธานศาลสูงสุดสหรัฐ จำนวนตุลาการสมทบนั้นรัฐสภาสหรัฐเป็นผู้กำหนด ปัจจุบัน รัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1869 (Judiciary Act of 1869) กำหนดให้มีแปดคน

เช่นเดียวกับประธานศาล ตุลาการสมทบนั้นประธานาธิบดีเสนอชื่อให้วุฒิสภารับรองด้วยเสียงข้างมาก ตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งบัญญัติว่า ให้ประธานาธิบดี "เสนอชื่อ และโดยคำแนะนำและยินยอมของวุฒิสภา แต่งตั้ง...ตุลาการศาลสูงสุด" แม้รัฐธรรมนูญระบุว่า "ตุลาการ" แต่ชื่อตำแหน่งของบุคคลเหล่านี้ คือ "ตุลาการสมทบ" ตามที่รัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 กำหนดให้ใช้[1]

ตามประเพณีแล้ว ในความเห็นของศาล ตุลาการสมทบจะเรียกขานว่า "Mr. Justice" ทว่า ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 หนึ่งปีก่อนมีการตั้งตุลาการหญิงครั้งแรก เป็นต้นมา มีการตัด "Mr." ออกเพื่อเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทางเพศ[2]

มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ตุลาการสมทบในศาลสูงสุด ตลอดจนตุลาการกลางคนอื่น ๆ อยู่ในตำแหน่งตราบที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย (during good Behavior) หมายความว่า การแต่งตั้งนั้นมีผลชั่วชีวิต และเมื่อวุฒิสภารับรองแล้ว วาระดำรงตำแหน่งย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตาย ลาออก เกษียณอายุ หรือถูกถอดเพราะมีการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง (impeachment) ในสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาวินิจฉัยว่ามีความผิด

ในการลงคะแนนวินิจฉัยคดีที่ฟ้องต่อศาล ตุลาการสมทบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ประธานศาลก็เช่นกัน แต่ในยามร่างความเห็นของศาล การที่ประธานศาลใช้อำนาจกำหนดตัวตุลาการที่จะเขียนความเห็นนั้นมีอิทธิพลเป็นพิเศษต่อการชี้ขาดคดี และประธานศาลยังเป็นประธานที่ประชุมวินิจฉัยคดี นอกเหนือไปจากหน้าที่ทางธุรการซึ่งตุลาการคนอื่นไม่มี ทั้งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อย คือ ประธานศาลได้รับเงินจำนวน 255,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนตุลาการสมทบแต่ละคนได้รับเงินจำนวน 244,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี[3]

ตุลาการสมทบมีอาวุโสตามลำดับการแต่งตั้ง แต่ประธานศาลนั้นมีอาวุโสสูงสุดเสมอ ถ้าตุลาการหลายรายได้รับแต่งตั้งในวันเดียวกัน อายุจะเป็นเกณฑ์กำหนดอาวุโส ในการประชุมวินิจฉัยผลคดี มีประเพณีว่า ตุลาการจะแถลงความคิดเห็นตามลำดับอาวุโส นอกจากนี้ ตามลักษณะ 28 ของประมวลกฎหมายสหรัฐ เมื่อประธานศาลไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือตำแหน่งประธานศาลว่างลง ตุลาการสมทบจะปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับอาวุโส ปัจจุบัน ตุลาการสมทบที่มีอาวุโสสูงสุด คือ แคลเรนซ์ โธมัส (Clarence Thomas)

ตุลาการสมทบคนในปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบัน มีตุลาการสมทบแปดคน เรียงตามลำดับอาวุโสดังนี้

ตุลาการสมทบอาวุโส[แก้]

ปัจจุบัน มีตุลาการสมทบอาวุโสสามคน เรียงตามลำดับอาวุโสดังนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llac&fileName=002/llac002.db&recNum=481
  2. Joan Biskupic, Sandra Day O'Connor: How the First Woman on the Supreme Court Became Its Most Influential Justice (New York: HarperCollins, 2005), 101.
  3. Mears, Bill (2014-06-20). "Supreme Court justices: They do OK financially". CNN. สืบค้นเมื่อ 2010-02-17.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]