ข้ามไปเนื้อหา

ตำรวจศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำรวจศาล (อังกฤษ: judicial police, judiciary police, หรือ justice police) เป็นหน่วยงานเอกเทศ ฝ่าย หรือประเภทของหน้าที่ ที่ดำเนินงานโดยผู้บังคับใช้กฎหมายในประเทศหนึ่ง ๆ มักปรากฏในระบบซีวิลลอว์ที่ซึ่งตำรวจศาลมักเป็นองค์กรตำรวจเอกเทศจากองค์กรตำรวจทั่วไป แต่อำนาจหน้าที่อาจคาบเกี่ยวกันได้ ความต่างอยู่ที่ปรกติแล้วตำรวจศาลจะขึ้นต่อฝ่ายตุลาการหรือกระทรวงยุติธรรม ส่วนตำรวจทั่วไปจะขึ้นกับฝ่ายบริหาร ภารกิจของตำรวจศาลมักได้แก่การรักษาความปลอดภัยให้แก่ฝ่ายตุลาการเป็นการส่วนตัว เช่น ติดตามคุ้มครองตุลาการ ผู้สืบสวนคดีอาญา และอัยการ รวมถึงจำเลยหรือนักโทษในระหว่างเดินทาง มีบางกรณีที่ตำรวจศาลยังรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้บังคับคดี

โดยลักษณะดังกล่าว ตำรวจศาลในระบบซีวิลลอว์จึงคล้ายคลึงกับเจ้าพนักงานประเภทเชอริฟฟ์ (sheriff) หรือมาร์แชล (marshal) ในระบบคอมมอนลอว์

ดูเพิ่ม[แก้]