ข้ามไปเนื้อหา

ตะ ซวี อัญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตะ ซวี อัญ (เวียดนาม: Tạ Duy Anh) นักเขียนชาวเวียดนาม เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 ที่จังหวัดห่าเต็ย จบการศึกษาจากโรงเรียนงเหวียนซูที่เป็นโรงเรียนเฉพาะทางทางด้านการเขียนและวิจารณ์วรรณกรรม และได้เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนักเขียน เรื่องสั้นเรื่องแรกคือ “ก้าวข้ามคำสาบาน” ซึ่งได้รับรางวัลมากมาย เรื่องนี้เป็นการสะท้อนถึงประเพณีคลุมถุงชนและความยึดมั่นในสายตระกูลของสังคมชนบท นวนิยายอีกเรื่องของเขาที่ประสบความสำเร็จคือ “เฒ่าโข” ซึ่งสะท้อนปัญหาความขัดแย้งในสังคมชนบทระหว่างค่านิยมดั้งเดิมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่

อ้างอิง[แก้]

  • มนธิรา ราโท. วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1975. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553, หน้า 205 - 206