ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 มีจุดประสงค์การทำงานโดยทั่วไป เหมือนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ The Stock Exchange of (Thailand) (SET) คือ ทำหน้าที่เป็นตลาดทุน เพื่อให้กิจการต่างๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้ แต่ตลาดใหม่นี้ จะเน้นไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี - SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ลง เช่น ทุนชำระแล้วขั้นต่ำของหลักทรัพย์ในตลาดหลัก คือ 200 ล้านบาท ในขณะที่ขั้นต่ำของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ล้านบาท เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ได้มีหนทางในการระดมทุน รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนปัจจุบันคือ ประพันธ์ เจริญประวัติ (ตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2557)

รายนามผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ยุทธ วรฉัตรธาร 16 มกราคม 2543 31 ธันวาคม 2544
2 โสภาวดี เลิศมนัสชัย 1 มกราคม 2545 31 ตุลาคม 2547
3 วิเชฐ ตันติวานิช 1 พฤศจิกายน 2547 14 กุมภาพันธ์ 2549
4 ชนิตร ชาญชัยณรงค์ 15 กุมภาพันธ์ 2549 28 กุมภาพันธ์ 2557
5 ประพันธ์ เจริญประวัติ 1 มีนาคม 2557 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]