ตราสารหนี้มีประกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราสารหนี้มีประกัน บ้างเรียก หุ้นกู้มีประกัน (อังกฤษ: Secured bond) เป็นตราสารหนี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหุ้นกู้ที่บริษัทผู้ออกนำสินทรัพย์ของตนมาค้ำประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่วางเป็นประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ