ดาราศาสตร์เชิงแสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดาราศาสตร์เชิงแสง (อังกฤษ: Optical astronomy) มี 2 ความหมาย

  • ตามความเข้าใจทั่วไป ดาราศาสตร์เชิงแสง หมายถึงการเฝ้าสังเกตการณ์อย่างกว้างขวางผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่สามารถมองเห็นได้ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น นักดาราศาสตร์อาจเรียกการสังเกตการณ์แบบนี้ว่า ดาราศาสตร์คลื่นแสงที่ตามองเห็น (visible-light astronomy) โดยนับรวมถึงการถ่ายภาพแบบต่างๆ การใช้เครื่องวัดแสง สเปกโทรสโกปี และ polarimetry