ดนัย ทายตะคุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดนัย ทายตะคุ
Danai Thaitakoo.jpg
เกิด ไทย
สัญชาติไทย
จบจาก
ผลงานสำคัญ
  • ภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารบรมราชกุมารี
  • งานวางผังและออกแบบการฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้
  • งานวางผังและออกแบบปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วเพื่อการพักผ่อน จังหวัดระนอง
  • งานวางผังและออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดปราจีนบุรี
  • งานวางผังและออกแบบการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่เป็นสวนสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต[1]
  • โครงการสำรวจวางแผน ฟื้นฟูระบบภูมินิเวศ และการพัฒนาภูมิทัศน์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ดร. ดนัย ทายตะคุ (เกิด 3 มีนาคม ?) เป็นภูมิสถาปนิก นักวิจัยชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาเป็นผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์นิเวศวิทยา (Landscape Ecology) คนแรก ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้เขายังมีความสนใจการออกแบบพื้นที่ชนบท (Rural Landscape) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่แตกต่างจากการเรียนการออกแบบผังเมือง (Urban Planing) ที่เป็นเนื้อหาทั่ว ๆ ไป โดยเขามองว่าการออกแบบพื้นที่ชุมชน กลับไม่ได้ถูกพูดถึงและได้รับการออกแบบที่ดี โดยปัจจุบันจะพบว่าชนบทหลายที่ ถูกภาครัฐพยายามนำความเจริญไปใส่และเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ประการให้กับชนบท ซึ่งก็ได้สร้างผลเสียเชิงลบ ทั้งระบบนิเวศน์และการใช้ชิวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไป

ดร. ดนัย จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2520 แล้ว จึงเลือกศึกษาต่อยังภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกของภาควิชา หลังจากจบการศึกษา เขาได้เริ่มทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 5 ปี เขาจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาภูมิสถาปัตยกรรมที่วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (GSD) ได้รับปริญญา Master of Landscape Architecture เมื่อปี พ.ศ. 2533 และศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

จนในปี พ.ศ. 2542 เขากลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรปริญญาโทในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเคยเป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษและอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สมัยเป็นนักศึกษาปริญญาเอก อีกด้วย[2]

ผลงานออกแบบและผลงานวิจัย[แก้]

นับว่าเป็นภูมิสถาปนิกคนของแรกของประเทศไทย ที่เชี่ยวชาญเรื่องภูมิสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศ มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์นิเวศวิทยาหลายเรื่อง เช่น Understanding Bangkok's 1890 Urban Patterns: A Historical GIS Method,Urban-Rural Sustainability ทุน Integrated Research System for Sustainable Science (IR3S), The University of Tokyo, PACIFIC RIM CITIES: CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION STRATEGIES (CMAS): Resilience and Adaptability and Climate Change: The New Realm of Urban Ecology and Urbanization and Landscape Changes: the Chao Phraya river delta and the city of Bangkok, Thailand.

และมีผลงานวางผังและออกแบบ เช่น งานวางผังและออกแบบ ผังแม่บทการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นสวนสาธารณะ (2530), งานวางผังและออกแบบ การจัดทำผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทองคำ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2546) ,งานวางผังและออกแบบ ผังปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วเพื่อการพักผ่อน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (2546) ,งานวางผังและออกแบบ ภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารบรมราชกุมารี (2549)[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]