ดนัย ทายตะคุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดร.ดนัย ทายตะคุ
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ ดร.ดนัย ทายตะคุ
สัญชาติ ไทย
วันเกิด
สถานที่เกิด  ไทย
สถานศึกษา
การทำงาน
ผลงานเด่น
  • ภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารบรมราชกุมารี
  • งานวางผังและออกแบบการฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้
  • งานวางผังและออกแบบปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วเพื่อการพักผ่อน จังหวัดระนอง
  • งานวางผังและออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดปราจีนบุรี
  • งานวางผังและออกแบบการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่เป็นสวนสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต[1]

ดร.ดนัย ทายตะคุ (เกิด 3 มีนาคม ?) เป็นภูมิสถาปนิกและนักวิจัยชาวไทย ผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์นิเวศวิทยา นับว่าเป็นคนแรกของประเทศไทย จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2520 หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2526 แล้ว ได้เริ่มทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 5 ปี จึงศึกษาต่อปริญญาโทสาขาภูมิสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา Master of Landscape Architecture เมื่อปี พ.ศ. 2533 และศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

ปี พ.ศ. 2542 กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และได้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรปริญญาโทในปัจจุบัน

ผลงาน[แก้]

นับว่าเป็นภูมิสถาปนิกคนของแรกของประเทศไทย ที่เชี่ยวชาญเรื่องภูมิสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศ มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์นิเวศวิทยา เช่น Understanding Bangkok's 1890 Urban Patterns: A Historical GIS Method, Urban-Rural Sustainability ทุน Integrated Research System for Sustainable Science (IR3S), The University of Tokyo, PACIFIC RIM CITIES: CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION STRATEGIES (CMAS): Resilience and Adaptability and Climate Change: The New Realm of Urban Ecology and Urbanization and Landscape Changes: the Chao Phraya river delta and the city of Bangkok, Thailand.


และมีผลงานวางผังและออกแบบ เช่น งานวางผังและออกแบบ ผังแม่บทการฟื้นฟูที่ดินเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นสวนสาธารณะ (2530), งานวางผังและออกแบบ การจัดทำผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทองคำ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2546) ,งานวางผังและออกแบบ ผังปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วเพื่อการพักผ่อน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (2546) ,งานวางผังและออกแบบ ภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารบรมราชกุมารี (2549)[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ดร.ดนัย ทายตะคุ, เว็บไซด์:http://www.land.arch.chula.ac.th/ .สืบค้นเมื่อ 29/07/2561
  2. [1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]