ฌ็อง ปียาแฌ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปปั้นฌ็อง ปียาแฌ

ฌ็อง วิลเลียม ฟริตส์ ปียาแฌ (ฝรั่งเศส: Jean William Fritz Piaget, [ʒɑ̃ pjaʒɛ]; 6 สิงหาคม ค.ศ. 1896 - 16 กันยายน ค.ศ. 1980) นักจิตวิทยาชาวสวิส มีชื่อเสียงจากการศึกษาพัฒนาการทางปัญญาของเด็ก โดยได้สรุปออกมาเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจของมนุษย์ (Cognitive Development Theory)

ปียาแฌเกิดที่เมืองเนอชาแตล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จบปริญญาเอกทางชีววิทยา แต่หันมาสนใจทางจิตวิทยา โดยอาศัยประสบการณ์จากการเลี้ยงลูก 3 คน เขาได้เฝ้าสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของลูก ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ลูกทำได้หรือทำไม่ได้ตามลำดับช่วงอายุ สรุปเป็นทฤษฎีของฌ็อง ปียาแฌ แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่

  • ขั้น Sensorimotor stage ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบ เป็นขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์
  • ขั้น Preoperational stage ตั้งแต่อายุ 2-7 ขวบ เป็นขั้นก่อนความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
  • ขั้น Concrete operational stage ตั้งแต่อายุ 7-11 ขวบ จะเริ่มเข้าใจความคิดที่เป็นเชิงรูปธรรมอย่างดี และยังสามารถใช้ความคิดเหตุผลมากกว่าวัยที่แล้ว (มีการใช้เหตุผลไปและกลับ)
  • ขั้น Formal operational stage ตั้งแต่อายุ 11-15 ขวบ มีการใช้ความคิดเข้าใจ มีเหตุมีผลในเชิงนามธรรม