นักจิตวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

นักจิตวิทยามีชื่อเป็นมืออาชีพหรือทางวิชาการที่ใช้โดยบุคคลที่มีทั้ง

  • คลินิกมืออาชีพ ที่ทำงานกับผู้ป่วยในหลากหลายบริบทการรักษา (ตรงกันข้ามกับ จิตแพทย์ ที่มักให้การแทรกแซงทางการแพทย์และการบำบัดยาเสพติด, ตรงข้ามกับการวิเคราะห์และการให้คำปรึกษา)
  • นักวิทยาศาสตร์ ทำวิจัยทางจิตวิทยาหรือการเรียนการสอน จิตวิทยา ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย;
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ที่ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาการวิจัยและเทคนิคในการแก้ปัญหา, คำถามและปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือทางรัฐบาล

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษาวิชาจิตวิทยาในประเทศไทย[แก้]

❝ มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าใจคำจำกัดความของจิตวิทยาผิด ๆ คิดว่าจิตวิทยา คือศาสตร์ในการครองใจคน ศาสตร์ในการเอาชนะใจคนอื่น และมักใช้คำว่า "ไซโค" เป็นคำแทนการใช้จิตวิทยาในความหมายที่จะพยายามจูงใจหรือหลอกล่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม และยอมตามความต้องการของตน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราเรียนจิตวิทยา เพราะแท้จริงแล้วนั้น จิตวิทยา (psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อเข้าใจ ในสาเหตุของพฤติกรรม ในอันที่จะช่วยพยากรณ์และควบคุมพฤติกรรม ผู้ศึกษาจิตวิทยาจึงต้องมีจรรยาบรรณ ไม่หลอกล่อ หรือกระทำการเพื่อเอาประโยชน์ส่วนตน แต่จะเป็นการศึกษาและการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทุกคนและสังคมทุกระดับ ❞ — รศ.สิริอร วิชชาวุธ

ดูเพิ่ม[แก้]