ซูค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซูค (เยอรมัน: Zug; ฝรั่งเศส: Zoug; อิตาลี: Zugo) เป็นเทศบาลและเมืองในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในรัฐซูค และเป็นเมืองหลวงของรัฐดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมืองนี้มีประชากรทั้งสิ้น 29,804 คน

ภาษาราชการของเมืองคือ ภาษาเยอรมัน แต่ภาษาพูดหลักเป็นสำเนียงท้องถ่ินของสำเนียงเยอรมันสวิสแอละแมนิก