ช่องทางการตลาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ช่องทางการตลาด คือชุดของแนวทางปฏิบัติหรือกิจกรรมที่จำเป็นในการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า จากจุดที่เกิดการผลิตไปจนถึงจุดที่เกิดการบริโภค ซึ่งประกอบด้วยสถาบันทั้งหมดและกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดในกระบวนการทางการตลาด ช่องทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งสำหรับการจัดการ [1]

บทบาทของช่องทางการตลาดในกลยุทธ์การตลาดมีดังนี้

  • เชื่อมโยงผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อ
  • ทำการขาย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด
  • มีผลกับกลยุทธ์การกำหนดราคาของบริษัท
  • ส่งผลต่อกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านการกำหนดตราสินค้า นโยบาย ความสมัครใจในการคงคลัง
  • กำหนดกำไร การติดตั้ง การบำรุงรักษา การเสนอขายเชื่อ ฯลฯ

ช่องทางการตลาด หรืออาจเรียกว่าช่องทางการกระจายสินค้า คือเส้นทางหรือสายผลิตภัณฑ์ที่สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางหนึ่ง (จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค) และการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นเคลื่อนย้ายไปในทิศทางตรงข้าม (จากผู้บริโภคไปยังผู้ผลิต) ช่องทางการตลาดอาจสั้นเพียงแค่ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง หรืออาจมีคนกลางหลายแหล่งเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น ผู้ขายส่ง ผู้กระจายสินค้า ตัวแทน และผู้ขายปลีก ซึ่งโดยปกติคนกลางมักเป็นอิสระต่อกันแต่เชื่อมโยงร่วมกัน คนกลางแต่ละแหล่งจะได้รับสินค้าในจุดกำหนดราคาจุดหนึ่ง และเมื่อเคลื่อนย้ายต่อไปจุดกำหนดราคาก็จะสูงขึ้นเป็นอีกจุดหนึ่ง จนกระทั่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค

ในปัจจุบันการตลาดได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยการเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกและข้อมูลแม่นยำกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม โดยช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัล จะเป็นในรูปแบบ Platform Online ต่าง เช่น Facebook Instagram และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งช่องทางการตลาดออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทำให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากอีกทั้งไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อรองรับลูกค้าแต่เปลี่ยนเป็นจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน

หากผู้ประกอบการอยากให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วอาจทำการซื้อโฆษณาจาก Partner ทางธุรกิจที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น Google เป็นต้น จึงทำให้ผู้ประการหน้าใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพราะคำว่า ช่องทางการตลาดออนไลน์

อ้างอิง[แก้]

  1. ความหมายโดยสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association)