ชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์ (อังกฤษ: Children's Savings Accounts; อักษรย่อ: CSAs) เป็นบัญชีออมทรัพย์ประเภทหนึ่งในสหรัฐ ซึ่งโดยปกติจะออกแบบมาเพื่อการออมสำหรับอุดมศึกษา พวกเขามักจะสามารถใช้ได้ผ่านโครงการของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในความร่วมมือกับธนาคารและสหกรณ์เครดิตยูเนียน ชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์สามารถอยู่ในแผน 529 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ เช่นบัญชีออมทรัพย์เพื่อการศึกษาคัฟเวอร์เดล และมักจะอนุญาตให้ฝากเงินจากเด็ก, ผู้ปกครองและญาติ ตลอดจนบุคคลที่สาม เช่น เขตโรงเรียนและโปรแกรมทุนการศึกษา ชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์จำนวนมากเริ่มต้นด้วยเงินฝากเริ่มต้นจากรัฐบาลหรือองค์การไม่แสวงหาผลกำไรในชื่อของเด็กและเงินสมทบครอบครัวที่ตามมามักได้รับการสนับสนุนโดยการจับคู่เงินทุน ชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์มักรวมแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการออมโดยเยาวชนและครอบครัวที่ด้อยโอกาส การถอนเงินจากชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์นั้น โดยทั่วไปจะจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในอุดมศึกษาหลังจากเด็กอายุครบ 18 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย เงินทุนที่ไม่ได้ใช้สามารถนำไปซื้อสินทรัพย์อื่นได้ (เจ้าของบ้านครั้งแรก, การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก หรือรถยนต์บางครั้ง) หรือเพื่อการออมเพื่อการเกษียณ โครงการชิลเดรนส์เซฟวิงส์แอคเคาส์ยังรวมถึงการศึกษาทางการเงินเพื่อสอนเด็กและครอบครัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน, แนวทางปฏิบัติด้านการออมและการบริโภคอย่างชาญฉลาด รวมทั้งกลยุทธ์สำหรับการลงทุนระยะยาว[1]

แรงจูงใจ[แก้]

มีความแตกต่างที่สำคัญในความสำเร็จทางการศึกษาโดยความมั่งคั่งของครอบครัว[2] เนื่องจากโครงการการออม เช่น อเมริกันดรีมเดโมสเตรชันได้เริ่มที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมให้บุคคลที่มีรายได้น้อยและครอบครัวที่จะเก็บเงิน ผู้กำหนดนโยบายเริ่มหันความสนใจไปที่ศักยภาพของความคิดริเริ่มด้านสินทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา สินทรัพย์ครอบครัวสร้างความคาดหวังของเด็กเกี่ยวกับวิทยาลัย[3] และในทางกลับกัน ก็มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพวกเขากับโรงเรียน รวมทั้งพฤติกรรมการออมของผู้ปกครอง ตลอดจนการสนับสนุนด้านวิชาการ[4] ผลกระทบเหล่านี้สามารถช่วยลดช่องว่างความสำเร็จระหว่างนักเรียนที่ร่ำรวยและนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยการเพิ่มโอกาสที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิทยาลัยที่จำเป็น โดยทำแบบทดสอบเข้า เช่น เอซีที หรือเอสเอที ซึ่งใช้สำหรับวิทยาลัยและสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็น และไม่เช่นนั้นก็เป็น 'ติดตามวิทยาลัย'

อ้างอิง[แก้]

  1. Cramer, R. & Newville, D. (2009). Children's savings accounts: The case for creating a lifelong savings platform at birth as a foundation for a "save-and-invest" economy. Washington, DC: New America Foundation.
  2. Zhan, Min. (2006). Assets, parental expectations and involvement, and children's educational performance. Children and Youth Services Review, 28(8), 961-975.
  3. Elliott, W. (2009). Children’s college aspirations and expectations: The potential role of college development accounts (CDAs). Children and Youth Services Review, 31(2), 274-283.
  4. Zhan, Min. (2006). Assets, parental expectations and involvement, and children's educational performance. Children and Youth Services Review, 28(8), 961-975.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]