จุฬาตรีคูณ (ภูมิศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ในความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์แล้ว จุฬาตรีคูณเป็นสถานที่ที่แม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนามาบรรจบกัน

จุฬาตรีคูณ หรือ สังคัม (อังกฤษ: Sangam) เป็นชื่อของสถานที่ในเมืองอลาหาบาด (Allahabad) ที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียสามสายรวมกันคือแม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา และแม่น้ำสรัสวดี ในทางกายภาพจะเห็นเพียงแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนาเท่านั้น เพราะแม่น้ำสรัสวดีเป็นแม่น้ำในตำนาน ไม่พบเห็นในปัจจุบัน จุฬาตรีคูณเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม “มหากุมภะ” ในศาสนาฮินดู