จุลสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพวาดเด็กผู้หญิงจากศตวรรษที่ 18 กับตะกร้าจุลสาร
เนื่องจากต้นทุนต่ำและความสะดวกในการผลิต จุลสารจึงมักถูกนำมาใช้เพื่อเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองหรือศาสนา

จุลสาร (อังกฤษ: Pamphlet) คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่มิใช่วารสาร ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ ขนาดเอ5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน จบสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักจัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่ง ๆ[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  •  "Pamphlets" . สารานุกรมบริตานิกา ค.ศ. 1911 (11 ed.). 1911.