จิสการ์ด เรเวนต์ลอฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จิสการ์ด เรเวนต์ลอฟ (อังกฤษ: Giskard Reventlov) เป็นตัวละครที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน นครอรุณรุ่ง ในชุด นักสืบหุ่นยนต์ของ ไอแซค อาซิมอฟ ห.จิสการ์ด เดิมทีเป็นเพียงหุ่นยนต์ธรรมดา เป็นหุ่นยนต์รับใช้ใกล้ชิด ดร.ฮาน ฟานโตล์ฟ แต่ต่อมาได้ถูก ดร.วาสิเลีย ปรับแต่ง สมองโปสิตอน ซึ่งในตอนนั้นเองได้เกิดความผิดปกติขึ้นทำให้ ห.จิสการ์ด กลายเป็นหุ่นยน์ที่มีพลังจิต สามารถหยั่งรู้ถึงความความรู้สึก ความคิดของ บุคคลอื่นได้

ใน เรื่องนครอรุณรุ่ง ห.จิสการ์ด ราเวนตอล์ฟ ได้เปิดเผยความลับต่อ อีไลจาห์ แบลี่ย์ ว่าตนเองมีพลังจิต และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องความพยายามผลักดันในมนุษย์โลก ออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในอวกาศอีกด้วยในภายหลัง ห.จิสการ์ด และ ห.ดานีล โอลิวาว์ ก็ได้ร่วมมือกันในแผนการลับของ จิสการ์ด อีกด้วย หลังจากแผนการผลักดันมนุษย์โลกออกไปตั้งถิ่นฐานได้เริ่มส่งผลขึ้น(ในเรื่อง นครหุ่นยนต์) เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่ง กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ ก็กลายเป็น อุปสรรคในการดำเนินงานแผนการของ ห.จิสการ์ด เมื่อเป็นเช่นนี้ ห.จิสการ์ด ราเวนตอล์ฟ จึงสถาปนา กฎข้อ 0 ร่วมกับ ห.ดานีล โอลิวาล์ว ขึ้น ซึงมีใจความว่า

หุ่นยนต์มิอาจกระทำการอันตรายต่อมนุษยชาติ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษยชาติตกอยู่ในอันตรายได้
(A robot may not injure humanity, or, through inaction, allow humanity to come to harm.)

ซึ่งกฎนี้ก็มีผลอย่างมากใน นิยายชุด อื่นๆของ อาซิมอฟ

ในภายหลัง ก่อนที่ ห.จิสการ์ด จะหยุดการทำงานลง ได้ถ่ายทอด พลังจิต แบบตน ให้ ห.ดานีล โอลิวาว์ แล้วยังได้ฝากฝังอนาคตของมนุษย์ชาติ ไว้ให้ดานีลดูแลอีกด้วย