จิตวิทยาการเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จิตวิทยาการเงิน (Behavioral Finance) เป็นการศึกษาผลทางจิตวิทยาของมนุษย์ (Behavioral Biases) ที่มีต่อการตัดสินใจทางการเงิน และผลกระทบต่อเนื่องที่มีต่อราคาหลักทรัพย์และตลาดทุน ทำให้ราคาหลักทรัพย์และตลาดทุนเบี่ยงเบนไปจากราคาที่สมเหตุสมผล (Rationality)

ตัวอย่างของ Behavioral Biases[แก้]

 1. Anchoring and adjustment
 2. Availability heuristic
 3. Conservatism bias
 4. Disjunction effect
 5. Disposition effect
 6. Endowment effect
 7. Framing
 8. Herding
 9. Gamblers fallacy
 10. Loss aversion
 11. Mental Accounting
 12. Money Illusion
 13. Overreaction
 14. Representativeness heuristic
 15. Self-attribution bias

Herding behavior Herding behavior เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถอธิบายด้วยหลักจิตวิทยาได้ 2 ประการ คือ ทุกคนต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม การตัดสินใจจึงอิงกับคนส่วนใหญ่ อีกประการหนึ่งบุคคลอานไม่มีข้อมูลเพียงพอในการต้ดสินใจ จึงอาศัยข้อมูลที่คนส่วนมากมี แม้ว่าข้อมูลที่คนส่วนมากรู้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป

ตัวอย่าง: internet bubble, dotcom herding เป็นต้น

Overconfidence Overconfidence investment เป็นการลงทุนที่นักลงทุนมองโลกในแง่ดีเกินไป หรือประเมินความสามารถของตนไว้สูงเกินไป ทั้งในแง่ของการเลือกหุ้น หรือการเข้าออกได้ถูกจังหวะ ซึ่งนักลงทุนที่มีลักษณะนี้จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยมากกว่านักลงทุนที่มีความมั่นใจน้อยกว่า ซึ่งโดยมากแล้วการลงทุนที่ชนะตลาดเป็นไปได้ยากในระยะยาวหลอ

อ้างอิง[แก้]