เดอแลสพรีเดลัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จิตวิญญาณแห่งกฎหมาย)
เดอแลสพรีเดลัว  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1748)
ผู้ประพันธ์มงแต็สกีเยอ
ประเทศฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
หัวเรื่องกฎหมาย
ประเภทสารคดี
วันที่พิมพ์ค.ศ. 1748
พิมพ์ในภาษาอังกฤษ
ค.ศ. 1750
ชนิดสื่อกระดาษ

เดอแลสพรีเดลัว (ฝรั่งเศส: De l'esprit des loix, แปลตรงตัว'ว่าด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย') เป็นศาสตรนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสว่าด้วยทฤษฎีการเมือง ซึ่งมงแต็สกีเยอ (Montesquieu) แพร่ใน ค.ศ. 1748 นับถือกันว่า เป็นงานบุกเบิกในเรื่องกฎหมายเปรียบเทียบ[1] เดิมทีเผยแพร่โดยไม่ออกนามผู้แต่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะงานของมงแต็สกีเยอนั้นถูกตรวจพิจารณาอยู่เสมอ เมื่อเผยแพร่แล้วได้รับการแปลออกเป็นภาษาอื่นอย่างรวดเร็ว เริ่มจากใน ค.ศ. 1750 ทอมัส นิวเจนต์ (Thomas Nugent) แปลออกเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาใน ค.ศ. 1751 ศาสนจักรโรมันคาทอลิกจึงประกาศเป็นหนังสือต้องห้ามโดยลงไว้ในบัญชีที่เรียก อินเดกซ์ลิโบรรัมโพรฮิบิโทรัม (Index Librorum Prohibitorum) ทำให้ได้รับความสนใจและค่อย ๆ ทวีอิทธิพลภายนอกประเทศฝรั่งเศส ทั้งยังส่งอิทธิพลต่อนักเขียนคนอื่น ๆ อีกมาก

ในการเขียนศาสตรนิพนธ์เรื่องนี้ มงแต็สกีเยอใช้เวลาศึกษาค้นคว้าวิจัยถึง 21 ปีในหลายแขนง ทั้งกฎหมาย ชีวิตทางสังคมของผู้คน มานุษยวิทยา จนมีผู้เขียนบทความยกย่องกว่า 3,000 ชิ้น[2] ศาสตรนิพนธ์เรื่องนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 31 บรรพ (livre) ในเนื้อหาเหล่านี้ มงแต็สกีเยอนำเสนอว่า สถาบันทางการเมืองจะประสบความสำเร็จได้ ต้องสะท้อนแง่มุมทางสังคมและภูมิศาสตร์ของประชาคมนั้น ๆ และการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญจะต้องมีการแบ่งแยกอำนาจ การธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องตามกฎหมายและเสรีภาพของพลเมือง ตลอดจนการเลิกทาส[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. De l'Esprit des loix ou du Rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c . à quoi l'auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises, & sur les loix féodales. Vol. I (1 ed.). A Genève, chez Barrillot & fils. สืบค้นเมื่อ September 7, 2016 – โดยทาง Gallica.
  2. 2.0 2.1 Cohler, et al., "Introduction" to the 1989 Cambridge UP ed.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]