ข้ามไปเนื้อหา

จอห์น โด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จอห์น โด หรือ เจน โด (อังกฤษ: John Doe หรือ Jane Doe) ในสหรัฐอเมริกา เป็นชื่อที่ใช้เรียกคู่ความหรือศพที่ไม่ทราบชื่อหรือจำต้องปกปิดชื่อเพื่อเหตุผลตามกฎหมาย โดยจอห์น โด จะใช้สำหรับเพศชาย และเจน โด จะใช้สำหรับเพศหญิง โดยในช่วงต่อมา มีการตั้งคำศัพท์ เบบี้ โด (Baby Doe) สำหรับชื่อเด็กที่ไม่ทราบชื่อ ที่มาของ ชื่อ จอห์น และ เจน เป็นชื่อพื้นฐานที่พบกันมากของชาวอเมริกัน เปรียบเทียบกับชื่อ สมชาย หรือสมหญิงในประเทศไทย นอกจากนี้ในคอมพิวเตอร์ บางซอฟต์แวร์จะเห็นการใช้ชื่อ จอห์น โด (John Doe) สำหรับตัวอย่างของช่องกรอกชื่อและนามสกุล

ในเอกสารประกันสังคม ซึ่งเป็นเอกสารหลักอันหนึ่งของทางราชการสหรัฐอเมริกา จะใช้ชื่อ จอห์น คิว. พับบลิค (John Q. Public) แทนชื่อ ซึ่งหมายถึงประชาชนชาวอเมริกันทั่วไป และเป็นที่มาของชื่อภาพยนตร์เรื่อง จอห์น คิว (John Q) โดยในภาพยนตร์แสดงถึงเนื้อเรื่องของประชาชนอเมริกันธรรมดากับระบบประกันสุขภาพ

ในภาพยนตร์เรื่อง Mr. & Mrs. Smith มีตัวเอกชื่อ จอห์น สมิธ และ เจน สมิธ

ในประเทศอื่นจะมีเฉพาะของแต่ละภาษา เช่นในประเทศญี่ปุ่นจะใช้ชื่อ ยามาดะ ทาโร่ (山田太郎) สำหรับเพศชาย และ ยามาดะ ฮานาโกะ (山田花子) (สำหรับเพศหญิง) สำหรับประเทศไทยจะใช้ชื่อ สมชาย สมศรี แทนการเรียกคนไม่มีชื่อหรือไม่ทราบชื่อแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น นายเอ นางสาวเอ นามสมมุติ แทน เพราะจำนวนการใช้ชื่อดังกล่าวเยอะมากกว่าในอดีต