จวงจิ้งหวงกุ้ยเฟย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระอัครมเหสีจวงจิ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดค.ศ.1837
เสียชีวิตค.ศ. 1890
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง

สมเด็จพระอัครมเหสีจวงจิ้งหรือ จวงจิ้งหวงกุ้ยเฟย (ค.ศ.1835-ค.ศ.1890) เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง ทรงจากราชสกุลทาทาลา (他他拉)