จตุรอาชาแห่งวิบัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จิตรกรรม จตุรอาชาแห่งวิบัติ (1887) โดยวิคตอร์ วาสเน็ตซอฟ
จิตรกรรมแสดงภาพม้าตนที่หนึ่ง (สีขาว) และตนที่สอง (สีแดง)

ในเทววิทยาศาสนาคริสต์ จตุรอาชา (ฮีบรู: ארבעת פרשי‎) ถูกกล่าวถึงในหนังสือวิวรณ์อันเป็นเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่ ปรากฎในวรรณกรรมสิ้นโลกของนักบุญยอห์นแห่งพัตมอส ตลอดจนปรากฎในหนังสือเศคาริยาห์และหนังสือเอเสเคียลของพันธสัญญาเดิม จตุรอาชาถูกกล่าวถึงในฐานะผู้ลงทัณฑ์จากพระเจ้า

หนังสือวิวรณ์ 6 ระบุว่าพระหัตถ์ขวาของพระเจ้ามีหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งผนึกด้วยดวงตราทั้งเจ็ด[1] ลูกแกะของพระเจ้า/สิงโตแห่งยูดาห์เป็นผู้แกะดวงตราสี่ดวงแรก เมื่อแกะดวงตราแต่ละดวงก็มีบุรุษบนหลังม้าปรากฎขึ้นเรียงตามลำดับสีคือ สีขาว, สีแดง, สีดำ และสีกะเลียว หนังสือเศคาริยาห์ระบุว่าพวกเขาเป็น "ผู้ที่พระองค์ส่งมาเพื่อตรวจตราแผ่นดินโลก" หนังสือเอเสเคียลระบุว่าพระเจ้าทรง "ส่งภัยแห่งการพิพากษาร้ายแรงทั้งสี่ประการของเราคือ ดาบ การกันดารอาหาร สัตว์ร้ายและโรคระบาดมาเหนือเยรูซาเลม เพื่อกำจัดมนุษย์และสัตว์เสียจากนครนั้น"[2]

ม้าสีขาว[แก้]

หนังสือวิวรณ์ 6 ได้กล่าวถึงม้าสีขาวว่า "พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนั้น...ม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมา ผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนู และได้รับมอบมงกุฎ แล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อจะได้ชัยชนะ"[3] นักเทววิทยามักตีความว่าหมายถึงวิบัติจากโรคระบาด แต่บางส่วนก็ตีความว่าหมายถึงผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ (Antichrist)

ม้าสีแดง[แก้]

หนังสือวิวรณ์ 6 ได้กล่าวถึงม้าสีแดงว่า "เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สอง ข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สองร้องว่า “มาเถอะ” และม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามา เป็นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับมอบหมายให้เอาสันติภาพไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนรบราฆ่าฟันกัน และท่านผู้นี้ได้รับมอบดาบใหญ่เล่มหนึ่ง"[3] นักเทววิทยามักตีความว่าหมายถึงวิบัติจากภัยสงคราม

ม้าสีดำ[แก้]

หนังสือวิวรณ์ 6 ได้กล่าวถึงม้าสีดำว่า "เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สาม ข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สามร้องว่า “มาเถอะ” แล้วข้าพเจ้าเห็น และนี่แน่ะ ม้าสีดำตัวหนึ่งเข้ามา และผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ถือตราชู"[3] นักเทววิทยามักตีความว่าหมายถึงวิบัติจากภัยอดอยากอาหาร

ม้าสีกะเลียว[แก้]

หนังสือวิวรณ์ 6 ได้กล่าวถึงม้าสีกะเลียวว่า "เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่ ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตที่สี่ร้องว่า “มาเถอะ” แล้วข้าพเจ้าเห็น และนี่แน่ะ ม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ง ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้มีชื่อว่ามัจจุราช และแดนคนตายก็ติดตามมาด้วย"[3] นักเทววิทยามักตีความถึงวิบัติจากความตาย

อ้างอิง[แก้]

  1. วิวรณ์ 5:1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. เอเสเคียล 14:21 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 วิวรณ์ 6 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011