คูร์ท เกอเดิล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้ว่าด้วยนักคณิตศาสตร์ สำหรับตัวละครใน เนกิมะ ดู คูร์ท เกเดิ้ล (Kurt Godel)

คูร์ท เกอเดิล (Kurt Gödel, IPA: [kurt gøːdl], พ.ศ. 2449-2521) นักตรรกวิทยา นักคณิตศาสตร์ และนักปรัชญาคณิตศาสตร์ ที่ถือว่าโดดเด่นแห่งยุค เกิดที่เมืองบร์โน (Brno) สาธารณรัฐเช็ก จบการศึกษาและเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแห่งกรุงเวียนนาและได้อพยพไปอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2483 และได้เป็นพลเมืองสหรัฐในปี พ.ศ. 2491 พร้อมกับได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ที่สถาบันการศึกษาก้าวหน้า (The Institute of Advanced Study) เมืองพรินซ์ตัน

คูร์ท เกอเดิลได้แสดงให้เห็นในปี พ.ศ. 2474 ว่าระบบตรรกะที่เป็นระเบียบที่เพียงพอต่อทฤษฎีจำนวน จะต้องประกอบด้วยปัญหาที่จะต้องพิสูจน์แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในระบบนั้น งานของเกอเดิลมีผลกระทบอย่างแรงต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในคริสต์ศตวรรษที่ 20