คุยกับผู้ใช้:Jose77

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  Translation[แก้]

  Greetings,
  Nice to meet you.
  Could you kindly help me translate this article into the wonderful Isan language? please.
  Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much

  Transltion:

  สวัสดีครับ
  ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ
  ผมขอความกรุณาคุณช่วยผมแปลบทความนี้เป็นภาษาอีสานได้ไหมครับ
  ผมจะซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณอย่างยิ่งครับ ขอบคุณมากๆครับ--เอ็มสกาย 10:49, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

  Why not?[แก้]

  You don't want a translation? --Horus | พูดคุย 11:05, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

  Replied. --Jose77 11:09, 7 มีนาคม 2553 (ICT)
  You could say like this: "โปรดส่งข้อความของคุณมา ที่นี่" --Horus | พูดคุย 17:45, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

  2nd translation[แก้]

  Thankyou very much for your Excellent Translation effort!
  I am very very Grateful.
  May God bless you!

  Translation:

  ขอบคุณมากๆ ครับที่ช่วยแปลบทความ
  ผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่งครับ
  ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณ

  I changed some words cuz' the translation isn't smooth. --เอ็มสกาย 11:17, 7 มีนาคม 2553 (ICT)

  บทความที่แปลเปนภาษาอีสาน[แก้]

  สวัสดีครับ คุณJose77

  ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่ไม่อาจจะตอบกลับแบบทันทีทันใด เนื่องจากผมติดภารกิจหลายอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่รู้ว่าที่ตอบกลับมาจะทันความต้องการของคุณหรือไม่ ถ้าไม่ทันผมต้องขออภัยด้วยผมไม่ทราบว่าจุดประสงค์ที่ให้ผมแปลเรื่องนี้คืออะไร จะเป็นการทำงานเผยแพร่ การทำงานเอกสารทางวิชาการ หรืออะไรอื่นๆ แต่ผมก็ไม่ขัดข้องที่จะแปลให้

  ที่ผมแปลมานี้ มีสองแบบ ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ แต่จากที่คุณขอให้ผมช่วยแปล ผมจึงขอเดาว่าคุณไม่ใช่คนอีสาน และคงจะพูดภาษาอีสานไม่ได้ผมจึงขออนุญาติอธิบายดังนี้ แบบหนึ่งคือ ภาษาอีสานสำเนียงไทย คือใช้คำศัพท์ภาษาอีสานแต่ใช้สำเนียงการพูดแบบไทย อีกแบบคือ ภาษาอีสานสำเนียงอีสาน คือ ถ้าคุณอ่านตามแบบนี้ นั่นคือคุณกำลังพูดภาษาอีสานจริงๆ หรือพูดง่ายๆ คือ ภาษาอีสานสำเนียงอีสานนั่นเอง

  ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง หากคุณดูในแบบแรก จะเห็นว่าคำศัพท์ส่วนมากจะไม่แตกต่างกันเลยกับภาษาไทย มีเพียงบางคำเท่านั้นที่มีคำเฉพาะในภาษาอีสาน แต่จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อคุณดูในแบบสำเนียงอีสาน

  นี่คือที่ผมแปลแล้วนะครับ

  • ภาษาอีสาน สำเนียงไทยกลาง

  ลัทธิทรูจีซัส หรือ โบสถ์ทรูจีซัส คือ กลุ่มควมเซื่อทางศาสนาคริสต์ ที่แยกสาขามาแต่ศาสนาคริสต์ ซึ่งก่อตั้งที่เมืองปักกิ่ง เมื่อปีค.ศ.1917 ในปัจจุบันนี้ มีสมาชิกกั่ว2.5ล้านคนใน 48 ประเทศ และ 6 ทวีป ลัทธินี้ก่อตั้งโดยกลุ่มที่เอิ้นว่า เพนเทโคสต์ ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นคริสตวรรษที่ 20 (หรือ ซาว) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 ได้มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่คำสอนให้ทุกซนซาดก่อนการกลับมาเถื่อที่สองของพระเยซู มีควมเซื่อหลัก 10 อย่าง คือ

  1 วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธีศีลจุ่ม 3 พิธีล้างเท้า 4 ศีลมหาสนิท 5 มื่อบริสุทธิ์ 6 พระเยซู 7 พระคัมภีร์ 8 การซอยให้พ้นบาป 9 โบสถ์(สิม)ของพระเยซูที่แท้อีหลี 10 การตัดสินเถื่อสุดท้าย

  • ภาษาอีสาน สำเนียงอีสาน (แบบที่ใช้พูดจริง) อาจจะอ่านยากนิดหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่เคยพูดภาษาอีสาน


  ลัดทิทรู่จี่ซัด หรือ โบดทรู่จี่ซัส คื่อ กลุมค่วมเซือท่างสาดสะหนาคริด ทีแยกสาขาม่าแตสาดสะหนาคริด สึ่งกอตั้งทีเมื่องปั๊กกิง ใน่ปี่ค่อสอ (คริดตะสั๊กกะหลาด) นึงพั่นเก้าร่อยซิบเจ๋ด ใน่ซูมื่อนี่ มีสะม่าชิกกัว สองจุ๊ดห่า ล่านข้นใน่ ซีซิบแปด ประเทด และฮกทวีป ลัดทินี่กอตั้งโด่ยกลุมทีเอิ้นวา เพ่นเท่โค๊ด ถี่กอตั้งขึ้นใน่ซ่วงต้นคริดตะซัดตะวัดที ยีซิบ(หรือ ซ่าว) ตั่งแตปี่ค่อสอ (คริดตะสั๊กกะหลาด)นึงพั่นเก้าร่อยห่าซิบสาม ได้มี่ก่านกอตั้งขึ้นใน่ประเทดไท่ โด่ยมี่จุ๊ดประสงเพือเผยแพร่ค่ำสอนให่แกทุกซนซาดกอนก่านกลั๊บม่าเทือทีสองของพระเย่ซู่ มี่ค่วมเซือ ซิบยาง คื่อ

  1 วิ่นย่านซักซิด 2 พิที่สีนจุม 3 พิที่ล่างท่าว (ล่างตีน) 4 สีนมหาสะนิด 5 มื่อบอริซุด 6 พระเย่ซู่ 7 พระค่ำพี่ 8 ก่านซอยให่พ่นบาบ 9 โบด(สิม)ของพระเย่ซู่ทีแท่อีหลี 10 ก่านตั๊ดสินเทือซุดท่าย

  • การอ่านเลขแบบอีสาน 1=นึง 2=สอง 3=สาม 4=ซี 5=ห่า 6=ฮก 7=เจ๊ด 8=แปด 9=เก้า 10=ซิบ

  ลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาแบบไหน แต่ถ้าจะนำไปใช้สื่อสารกับคนอีสานผมแนะนำแบบที่สอง

  หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ

  อีกอย่าง ผมรบกวนคุณบอกผมได้หรือไม่ ว่าจะนำไปใช้ทำอะไร ถ้าไม่สะดวกจะบอกที่เว็บนี้ อาจจะส่งเข้าอีเมลล์ผมก็ได้ครับ บอกได้ตามสบาย ผมไม่ซีเรียสว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา หรือการเมืองก็ตาม ผมรับได้

  เจริญพร สาธุ สาธุ

  ธนาดล สุธัมโม วิลาจันทร์

  suthummo_51@hotmail.com

  จะให้ผมช่วยแปลบทความไหนครับ :-)

  Yawi WP test page[แก้]

  Great job on that page! It seems fit. --Horus | พูดคุย 12:28, 10 มิถุนายน 2553 (ICT)

  Help needed[แก้]

  Hi ELUNIUMMAN,

  How do you say this sentence in Thai?

  A rough translation would be sufficient enough. Just try your best effort.

  --Jose77 05:45, 13 มิถุนายน 2553 (ICT)

  ลองแปลคราวๆ ก็น่าจะมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพียงแค่คุณลองพยายามทำมันให้ดีที่สุด. -- ELUNIUMMAN 22:36, 16 มิถุนายน 2553 (ICT)
  

  Your account will be renamed[แก้]

  15:58, 20 มีนาคม 2558 (ICT)