คำกำกับนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำกำกับนาม คือคำชนิดหนึ่งใช้ประกอบเข้ากับคำนาม เพื่อแสดงชนิดของการอ้างถึงซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคำนามนั้น คำกำกับนามเป็นตัวระบุความชี้เฉพาะทางไวยากรณ์ของคำนาม ในบางภาษาขยายขอบเขตไปถึงปริมาณและจำนวนด้วย คำกำกับนามไม่มีใช้ในภาษาไทย แต่พบได้บ่อยในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน เช่นภาษาอังกฤษมีคำว่า a, an, the ภาษาฝรั่งเศสมีคำว่า le, la, l’, les เป็นต้น

ในการวิเคราะห์ชนิดของคำ คำกำกับนามอาจจัดว่าเป็นคำคุณศัพท์ชนิดพิเศษ นักภาษาศาสตร์สมัยใหม่นิยมจัดแบ่งภายในโครงสร้างแยกส่วนเป็นตัวกำหนด (determiner)

ประเภท[แก้]

คำกำกับนามแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ คำกำกับนามชี้เฉพาะ และ คำกำกับนามไม่ชี้เฉพาะ[1] บางภาษาเป็นส่วนน้อยที่พัฒนาระบบคำของตนเองทำให้มีคำกำกับนามประเภทย่อยเพิ่มเข้ามา คำกำกับนามแต่ละชนิดในแต่ละภาษามีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสมบัติทางไวยากรณ์อาทิ ลิงค์ จำนวน การก หรือแม้แต่เสียงที่อยู่ติดกัน

คำกำกับนามชี้เฉพาะ[แก้]

คำกำกับนามชี้เฉพาะใช้แสดงว่าคำนามของสิ่งนั้น (หรือหลายสิ่ง) เป็นสิ่งที่ระบุชี้เฉพาะได้แก่ผู้ฟัง อาจหมายถึงสิ่งเดียวกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังกล่าวถึง หรือหมายถึงบางสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียวและเป็นที่รู้จักทั่วไป ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the

The children knew the fastest way home. เด็ก ๆ รู้ทางกลับบ้านที่เร็วที่สุด (ทราบว่าเด็กกลุ่มใด ทราบว่าทางอยู่ที่ใด)
Give me the book. มอบหนังสือให้ฉัน (ทราบว่าหนังสือเล่มใด)
The earth revolves around the sun. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ (โลกมีสิ่งเดียว ดวงอาทิตย์มีสิ่งเดียว สำหรับบริบทนี้)

คำกำกับนามไม่ชี้เฉพาะ[แก้]

คำกำกับนามไม่ชี้เฉพาะใช้แสดงว่าคำนามของสิ่งนั้น (หรือหลายสิ่ง) เป็นสิ่งที่ระบุชี้เฉพาะไม่ได้แก่ผู้ฟัง อาจหมายถึงสิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงเป็นครั้งแรก หรือหมายถึงบางสิ่งที่เป็นสิ่งสมมติหรือไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้พูดพยายามสื่อนัยทั่วไปให้กับสิ่งนั้น ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a หรือ an กับของหนึ่งสิ่ง (ขึ้นอยู่กับเสียงพยัญชนะแรกของคำถัดไป)

She had a house so large that an elephant would get lost without a map. เธอมีบ้านใหญ่มากขนาดช้างยังหลงทางโดยไม่มีแผนที่ (ไม่ชี้เฉพาะว่าบ้านหลังไหน ช้างกับแผนที่ก็สมมติขึ้น)
Give me a book. มอบหนังสือให้ฉัน (หนังสือเล่มใดก็ได้ไม่เจาะจง)
The sun is a star. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ (ดวงหนึ่ง) (ดาวฤกษ์เป็นนัยทั่วไป)

คำกำกับนามแบ่งส่วน[แก้]

คำกำกับนามแบ่งส่วนถือว่าเป็นคำกำกับนามไม่ชี้เฉพาะ ใช้กับคำนามนับไม่ได้อย่างเช่น น้ำ ซึ่งไม่สามารถกำหนดปริมาณได้แน่นอน คำกำกับนามแบ่งส่วนมีใช้ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาลีเพิ่มเติมขึ้นจากสองประเภทข้างต้น คำภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงคือ some ที่สามารถตัดออกได้ คำนี้อาจพิจารณาว่าเป็นตัวกำหนด (determiner)

Vous-voulez du café? คุณต้องการกาแฟไหม (กาแฟไม่สามารถกำหนดปริมาณได้แน่นอน)

คำกำกับนามปฏิเสธ[แก้]

คำกำกับนามปฏิเสธใช้ระบุถึง ความไม่มี ของคำนาม จึงไม่สามารถจัดได้ว่าเป็นคำกำกับนามชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะ คำนี้อาจพิจารณาว่าเป็นตัวกำหนด ในภาษาอังกฤษใช้แทนได้ว่า no

No man is an island. ไม่มีผู้ชายคนใดเป็นเกาะ (สุภาษิตโดย John Donne)
I have no choice. ฉันไม่มีทางเลือก

อ้างอิง[แก้]