คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คัมภีร์โหราศาสตร์ ฉบับ หลวงวิศาลดรุณกร

คัมภีร์โหราศาสตร์ ฉบับหลวงวิศาลดรุณกร คือ คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ของหลวงวิศาลดรุณกร(อั้น สาริกบุตร)ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาแก่ผู้สนใจศาสตร์แห่งการพยากรณ์ โดยการรวบรวมเรียบเรียง ตำราพยากรณ์ 153 คัมภีร์ ซึ่งมีมูลเหตุที่มาเป็นสำคัญ ผลงานการแต่งคัมภีร์หลวงวิศาลดรุณกรได้ระบุไว้ในคำอุทิศผลงาน ว่า เป็นงานเขียนทีได้กระทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2480 รายละเอียดในตำราประกอบด้วยคำบรรยาย บทวิจารณ์ การแสดงข้อปฏิบัติในภาคปฏิบัติการคำนวณ ตลอดถึงพิธีกรรม ในภาคที่เกี่ยวกับการคำนวณตามวิธีสถิติและการอนุมานในลักษณะเสนอแนวทางควบคุมตนตามแนวจริยศาสตร์สังคม รวมถึงวิธีทางดาราศาสตร์ที่ใช้การสังเกตทิศทางการโคจรของดวงดาวที่เคลื่อนไปตามฤดูกาล ซึ่งส่วนมากเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์เชิงสมุฏฐานประกอบกับความน่าจะเป็นแล้วแปรเป็นบทประพันธ์ที่มีไว้สำหรับตอบการซักถามและใช้แนะแนวต่อความรู้สึกนึกคิด คัมภีร์โหราศาสตร์ฉบับนี้ พระยาโหราธิบดี(แหยม วัชรโชติ)และนักโหราศาสตร์ให้การรับรอง ว่าเป็นตำราที่ดี มีความละเอียดและสามารถใช้คำนวณระยะเวลาการเกิดคราสได้อย่างใกล้เคียง แม่นยำ