คอลเลกชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Collection
ความสำคัญของลำดับไม่เรียงลำดับความสำคัญ
การซ้ำกันของสมาชิกอนุญาตให้ซ้ำกันได้
เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงไล่ทุกสมาชิก
โครงสร้างที่นำไปใช้ทุกโครงสร้างข้อมูล

Collection หรือ Container หมายถึง แบบชนิดข้อมูลนามธรรมหรือวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งไม่สนใจการเรียงลำดับความสำคัญ สามารถให้ข้อมูลซ้ำได้ กล่าวคือสิ่งที่เก็บข้อมูลได้ถือว่าเป็น Collection

นิยามของ Collection เช่นนี้ส่งผลให้การเก็บข้อมูลหรือโครงสร้างข้อมูล ทุกชนิดเป็น Collection ด้วย Collection จึงอาจใช้ในความหมายว่าเป็นที่เก็บข้อมูลหรือโครงสร้างข้อมูลได้เช่น Java Collections Framework

จุดเด่นของ Collection[แก้]

Collection เป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานที่สุด อาจมีจุดเด่นสู้แบบชนิดข้อมูลนามธรรมหรือโครงสร้างข้อมูลอื่นๆที่ลงรายละเอียดไม่ได้ อาทิตารางแฮชก็เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว แถวคอยลำดับความสำคัญก็เข้าถึงข้อมูลตัวที่สำคัญที่สุดได้รวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกโครงสร้างข้อมูลก็มีเงื่อนไข เช่น ตารางแฮชเก็บข้อมูลซ้ำกันไม่ได้ เป็นต้น เพราะฉะนั้น Collection มีจุดเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ มีเงื่อนไขน้อยนั่นเอง

นอกจากนั้นแล้ว เนื่องจากการมีเงื่อนไขน้อย จึงทำให้ไม่ต้องจัดการข้อมูลมาก การเพิ่มข้อมูลจึงใช้เวลาคงที่ O (1)อีกด้วย จึงเหมาะสมกับเป็นที่เก็บข้อมูลที่เก็บมากๆ แต่ใช้น้อยๆ

บริการที่มักจะมี[แก้]

  • การเพิ่ม-ลบข้อมูล/ชุดข้อมูล
  • การค้นหาข้อมูล
  • การหาความถี่ข้อมูล (frequency)
  • การทำให้ว่าง
  • การทำให้เป็นแถวลำดับ (to array)

ความเร็วที่ใช้ในการทำงาน[แก้]

หากกล่าวถึง Collection เฉพาะในความหมายว่าเก็บข้อมูลที่ซ้ำกันได้ และไม่เรียงลำดับความสำคัญ เนื่องจากการไม่มีเงื่อนไขของข้อมูล ส่งผลให้มีการเก็บข้อมูลหรือการเพิ่มสมาชิกรวดเร็ว เป็นเวลาคงที่ (O (1)) แต่การเข้าถึงจะช้า เพราะไม่มีการจัดการที่ดี ต้องไล่ทุกสมาชิก จึงทำให้เสียเวลาเป็นเชิงเส้นกับจำนวนข้อมูล (O (n))

การสร้าง Collection[แก้]

การสร้าง Collection อย่างง่ายอาจสร้างด้วยแถวลำดับ โดยเพิ่มสมาชิกตรงลำดับสุดท้าย ค้นหาสมาชิกโดยการใช้วงวน ไล่ทุกสมาชิกได้

ดูเพิ่ม[แก้]