ความทรงจำขององค์กร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความทรงจำขององค์กร (organizational memory) เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ คือ การบันทึก การแสดงค่าแบ่งปันการเรียนรู้ขององค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 6ส่วน

  1. Individual bin เป็นส่วนความทรงจำที่ประกอบด้วยสารสนเทศส่วนบุคคลในรูปแบบการให้ความหมาย รวมถึงแฟ้มส่วนบุคคลและรายงานส่วนบุคคล
  2. Information bin เป็นส่วนความทรงจำทั่วไปที่มีระบบสารสนเทศทั่วไปอยู่ภายใน เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3. culture bin เป็นส่วนความทรงจำสารสนเทศที่สามารถเผยแผร่ไปทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบของ tacit และ Explicit
  4. Tranformation bin ส่วนความทรงจำที่ประกอบด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
  5. Structural bin เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  6. Ecology bin ความทรงจำที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพขององค์กร

อ้างอิง[แก้]

  • Arnold Kransdorff, Corporate Amnesia, Butterworth Heineman, 1998.
  • Arnold Kransdorff, Corporate DNA, Gower Publishing, 2006.
  • James P. Walsh and Gerardo Rivera Ungson, 1991. The Academy of Management Review, Vol. 16, No. 1, pp. 57-91