ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มลหมอกจากไฟไหม้ป่าจากสุมาตรา, อินโดนีเชียในใจกลางเมืองสิงคโปร์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ภาพจากดาวเทียมแสดงไฟไหม้ป่าในบอร์เนียวในปี ค.ศ. 2006

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (อังกฤษ: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) คือความตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงนามในปี ค.ศ. 2002 ระหว่างชาติสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[1]

ความตกลงเป็นปฏิกิริยาตอบโต้วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ทศวรรษ 1990 ที่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการถางป่าโดยการเผาในเกาะสุมาตราในอินโดนีเชีย ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นจุดต่างๆ ทั่วบอร์เนียว, สุมาตรา, คาบสมุทรมาลายู และอื่นๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อมาเลเซีย, สิงคโปร์ และบ้างในประเทศไทย และ บรูไน

สำหรับสุมาตรา ลมมรสุมพัดควันไปทางตะวันออกที่ทำให้สร้างความกระทบกระเทือนภายนอกประเทศต่อชาติอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มลหมอกหนาปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่หลายอาทิตย์ และมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007 แปดชาติให้สัตยาบันในความตกลง

ภาคีความตกลง[แก้]

รัฐสมาชิก วันให้ให้สัตยาบัน/อนุมัติ วันมอบสัตยาบันแก่
เลขาธิการทั่วไปของอาเซียน
มาเลเซีย 3 ธันวาคม ค.ศ. 2002 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003
สิงคโปร์ 13 มกราคม ค.ศ. 2003 มกราคม ค.ศ. 2003
บรูไนดารุสซาลาม 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 23 เมษายน ค.ศ. 2003
พม่า 5 มีนาคม ค.ศ. 2003 17 มีนาคม ค.ศ. 2003
เวียดนาม 24 มีนาคม ค.ศ. 2003 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2003
ไทย 10 กันยายน ค.ศ. 2003 26 กันยายน ค.ศ. 2003
สภาแห่งชาติลาว 19 ธันวาคม ค.ศ. 2004 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2005
กัมพูชา 24 เมษายน ค.ศ. 2006 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]