คลื่นนิ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คลื่นนิ่ง

คลื่นนิ่ง เป็นคลื่นที่ไม่เคลื่อนที่ อาจเกิดจากตัวกลางเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับคลื่น หรือ เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นสองลูก เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกัน

ตัวกลางเคลื่อนที่[แก้]

ตัวอย่างของคลื่นนิ่งเกิดจากตัวกลางเคลื่อนที่ คือ สภาพอากาศที่ก่อให้เกิดคลื่นนิ่งในบรรยากาศในแถบเทือกเขา เรียกว่า คลื่นลี (lee) ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเล่นเครื่องร่อน (en:gliding)

คลื่นสวนทาง[แก้]

ตัวอย่างของคลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นสวนทาง เช่น คลื่นในสายส่งสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสัญญาณนั้นมีการซ้อนทับกับสัญญาณที่วิ่งสวนมา ส่งผลให้เกิดคลื่นรวมมีรูปร่างเป็น บัพ (คือ จุดที่สัญญาณรวมเท่ากับศูนย์) และ ปฏิบัพ (คือ จุดที่สัญญาณรวมมีการแกว่งมากที่สุด) สลับกันที่ตำแหน่งคงที่ คลื่นที่วิ่งสวนทางมานี้อาจเกิดจากการสะท้อนที่ปลายของสายส่ง เนื่องจากอิมพีแดนซ์ไม่พอดีกัน