คณิตศาสตร์การเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณิตศาสตร์การเงิน เป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาทางด้านการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ โดยธรรมชาติแล้วจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเศรษฐศาสตร์การเงิน แต่คณิตศาสตร์การเงินนั้นแคบกว่าและมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่า

คณิตศาสตร์การเงิน จะใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และ ประเมินมูลค่าของตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์

หัวข้อต่าง ๆ ในเรื่องคณิตศาสตร์การเงิน[แก้]

เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการเงิน[แก้]

การประเมินราคาตราสารอนุพันธ์[แก้]