คณะรัฐมนตรีเบลเยียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะรัฐมนตรี (ฝรั่งเศส: Conseil des ministres; ดัตช์: Ministerraad; เยอรมัน: Ministerrat) เป็นองค์กรฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีองค์ประกอบคือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ กับสมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีอีกไม่เกินสิบสี่คน[1] ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยหรือเลขานุการแห่งรัฐ (ฝรั่งเศส: secrétaire d'État; ดัตช์: staatssecretaris; เยอรมัน: Staatssekretär) ซึ่งมีลำดับศักดิ์ต่ำกว่ารัฐมนตรีนั้นถือเป็นสมาชิกฝ่ายบริหาร แต่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรี[2] ในอดีตนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเคยเป็นประธานคณะรัฐมนตรี แต่ครั้งสุดท้ายที่เคยเสด็จร่วมประชุมคือใน ค.ศ. 1957[3] ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้กลายเป็นโครงสร้างสำคัญที่ได้รับการระบุไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 1970[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. มาตราที่ 99 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม
  2. มาตราที่ 104 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม
  3. "Ministerraad" (ภาษาดัตช์). FOD Kanselarij van de Eerste Minister. สืบค้นเมื่อ 23 December 2018.
  4. Guy Coppieters (2008). "Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst" (PDF) (ภาษาดัตช์). Archief van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. p. 143. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-06-02. สืบค้นเมื่อ 23 December 2018.