คณะมนตรีผู้แทนราษฎร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะมนตรีผู้แทนราษฎร

คณะมนตรีผู้แทนราษฎร (เยอรมัน: Rat der Volksbeauftragten) เป็นชื่อเรียกคณะรัฐบาลเฉพาะกาลในช่วงการปฏิวัติเยอรมัน ดำรงอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 ถึงกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1919 คณะมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจประมุขแห่งรัฐ (จักรพรรดิ) และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) ตลอดจนเป็นผู้ตราใช้กฎหมายแทนที่สภาไรชส์ทาค นอกจากมีหน้าที่ตราใช้กฎหมายและบริหารงานแผ่นดินแล้ว คณะมนตรีฯยังมีหน้าที่ลงนามสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 และยังต้องจัดการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติ (Nationalversammlung) ในวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่อนุญาตให้สตรีเยอรมันมีสิทธิ์ออกเสียงเป็นครั้งแรก