คณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ ไออีทีเอฟ (อังกฤษ: Internet Engineering Task Force: IETF) เป็นองค์กรของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานโพรโทคอลสำหรับการทำงานของอินเทอร์เน็ต เช่น TCP/IP

IETF เป็นชุมชนเปิดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย นักออกแบบเครือข่าย ผู้ประกอบการ ผู้ขาย และนักวิจัย เป็นต้น ซึ่งสมาชิกจะมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความสนใจเป็นการส่วนตัว

โดย IETF อยู่ในการควบคุมของ Internet Society ซึ่งสมาชิกของ IETF จะถอนตัวจากสมาชิกภาพทั้งส่วนบุคคล และองค์กรจาก Internet Society มาตรฐานที่กำหนดเป็นรูปแบบของ Request for Comment