คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (อังกฤษ: United Nations Commission on Human Rights หรือ UNCHR) เป็นคณะกรรมการในอดีตของสหประชาชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2489 - 2549 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการฯ ถูกแทนที่โดย คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ