คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Commission on Human Rights หรือ UNCHR) เป็นคณะกรรมการในอดีตของสหประชาชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2489 - 2549 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการฯ ถูกแทนที่โดย คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ