การฝากขาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระวังสับสนกับ การขายฝาก

การฝากขาย หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสินค้า เรียกว่า ผู้ฝากขาย ได้ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขายหรือตัวแทนขายสินค้า ผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้า