กุหลาบน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กุหลาบน่าน
กุหลาบน่าน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
อันดับ: Asparagales
วงศ์: Orchidaceae
วงศ์ย่อย: Epidendroideae
เผ่า: Vandeae
เผ่าย่อย: Aeridinae
Alliance: Phalaenopsis
สกุล: Aerides
สปีชีส์: A.  rosea
ชื่อทวินาม
Aerides rosea
Lodd. ex Lindl. & Paxton (1850)
ชื่อพ้อง
  • Aerides affinis var. rosea (Lodd. ex Lindl. & Paxton) C.S.P.Parish (1883)
  • Aerides trigona Klotzsch (1855)
  • Aerides williamsii R. Warner (1865)
  • Aerides fieldingii Lodd. ex E. Morren (1876)
  • Aerides fieldingii var. williamsii (R. Warner) H.J. Veitch (1891)
  • Aerides fieldingii var. alba L. Linden (1897)
  • Aerides rosea f. alba (L. Linden) Christenson (1994)

กุหลาบน่าน หรือในชื่อพื้นเมืองอื่น กุหลาบเอราวัณ หรือ กุหลาบไอยรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Aerides rosea ,Lodd. ex Lindl. & Paxt.) เป็นประเภทกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางยอด

ลักษณะของกุหลาบน่านมีลำต้นตั้งตรง หรือเอนเล็กน้อย ยาว 20 – 70 เซนติเมตร ใบออกเรียงสลับในระนาบเดียว กว้าง 1.8–2 เซนติเมตร ยาว 12–20 เซนติเมตร แผ่นใบหนาและพับเป็นร่อง ปลายใบมน ดอก ช่อดอกออกที่ซอกใบ บางครั้งแยกแขนงห้อยลง ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ดอกกว้าง 1.5–2 เซนติเมตร ยาว 2–2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงสีชมพู กลีบดอกสีชมพูและมีจุดกระสีชมพูเข้มหนาแน่นที่ปลายใบ กลีบปากแผ่กางออก และมีเดือย ปลายกลีบปากมีแถบปื้นสีชมพูเข้ม ออกดอกในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม[1]

  1. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). เอื้องกุหลาบน่าน. สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2566, จากhttps://arit.kpru.ac.th/ap/local-1/?nu=pages&page_id=534&code_db=DB0013&code_type=F006