การแสดงออกร่วมกันของยีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่เลือดในคนที่แสดงการแสดงออกร่วมกันของยีน

การแสดงออกร่วมกันของยีน (Co-dominant) คือลักษณะเด่นที่แสดงออกร่วมกัน เกิดจากอัลลีลเด่นอยู่ร่วมกันแล้วข่มกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หมู่เลือด AB มีจีโนไทป์เป็นIA IB องค์ประกอบของBeta-globin ในฮีโมโกลบิน ที่มีฟีโนไทป์ได้สามแบบ คือ HbA/HbA HbA/HbS และ HbS/HbS หรือดอกไม้ที่เป็นดอกด่างคือมีสองสีในกลีบเดียวกัน ในระดับอณูชีววิทยา ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่ยีนทั้งสองสามารถเกิดทรานสคริปชันได้ RNA พร้อมๆกัน