การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (อังกฤษ: International Abilympics) เป็นการแข่งขันความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ของคนพิการ เพื่อศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลและองค์กรด้านอาชีพคนพิการในระดับสากลตลอดจนการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีระหว่างคนพิการจากประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลให้เกิดการพัฒนาเทคนิคในการทำงาน

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ ปี พ.ศ. 2524 เป็นปีคนพิการสากล เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเห็นความสำคัญของคนพิการ ได้จัดตั้ง "องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ" ขึ้น และดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรกและในปี พ.ศ. 2528 ศาสตราจารย์ HARRY FANG ชาวฮ่องกง เสนอให้จัดตั้งสมาพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ขึ้น เพื่อกำหนดข้อบังคับและมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่น และกำหนดให้จัดการแข่งขันทุก 4 ปี

ผลการแข่งขันในประเทศไทย[แก้]

ในประเทศไทย โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อคัดเลือกคนพิการที่มีความสามารถไปเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 จัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ไทยได้รับเหรียญทอง ในสาขาช่างไม้
  • ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2528 จัดการแข่งขันที่ประเทศโคลัมเบีย ไม่ได้รับรางวัล
  • ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534 จัดการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกง ได้รับเหรียญเงิน ในสาขาซ่อมโทรทัศน์ และสาขาสร้างแบบเสื้อผ้า
  • ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2538 จัดแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย ได้รับเหรียญทอง ในสาขาเขียนป้าย, สาขาการออกแบบโปสเตอร์ เหรียญเงิน ในสาขาประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ เหรียญทองแดง ในสาขาการสานตะกร้าหวาย, สาขาการออกแบบโปสเตอร์, และสาขาซ่อมโทรทัศน์
  • ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2543 จัดแข่งขันที่สาธารณรัฐเช็ก ได้รับเหรียญเงิน จากสาขาการสร้าง เว็บเพจ และสาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2546 จัดแข่งขันที่ประเทศอินเดีย ได้รับเหรียญทอง จากสาขาการสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์ , การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน จากสาขางานถักโครเชท์ และงานเซรามิก เหรียญทองแดง จากสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และงานถักนิตติ้ง รางวัลชมเชย การออกแบบโปสเตอร์
  • ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2550 จะจัดแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดชิชึโอกะ (静岡県)