การแข่งขันทางอุตสาหกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาความสำคัญทางการแข่งขันในทางอุตสาหกรรม สิ่งที่เราควรมองเป็นประการแรก คือ แรงขับห้าประการในการแข่งขัน

  1. อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม
  2. คู่แข่งขันที่มีอยู่เดิมในอุตสาหกรรม
  3. อำนาจหารต่อรองของผู้ผลิต
  4. อำนาจต่อรองของผู้บริโภค
  5. สินค้าที่สามารถทดแทนกันได้