การเรียงลำดับแบบแทรก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเรียงลำดับแบบแทรก
ตัวอย่างการเรียงลำดับแบบแทรกจากข้อมูลสุ่ม
ประเภทขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ
โครงสร้างข้อมูลรายการ
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดกรณีแย่ที่สุด
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดกรณีดีที่สุด
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดกรณีทั่วไป
ปริมาณความต้องการพื้นที่เมื่อเกิดกรณีแย่ที่สุดใช้พื่นที่ เพิ่มเติม
ตัวอย่างอัลกอริทึมแบบแทรก

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียงลำดับแบบแทรก (อังกฤษ: insertion sort) เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับอย่างง่าย ทำงานโดยจะแบ่งข้อมูลในรายการเป็นสองส่วนคือส่วนที่เรียงแล้วและส่วนที่ยังไม่เรียง แน่นอนว่าในตอนเริ่มแรกส่วนที่เรียงแล้วก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งตัว และจะเริ่มหยิบข้อมูลตัวหนึ่งของส่วนที่ยังไม่เรียงมาเปรียบเทียบเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการแทรกลงในข้อมูลส่วนที่เรียงแล้ว ลักษณะเดียวกับการเรียงไพ่ในมือ และด้วยประสิทธิภาพ O(n2) ดังนั้นการเรียงลำดับแบบแทรกจึงไม่เหมาะในการทำงานในรายการที่มีจำนวนสมาชิกมากๆ ซึ่งขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับซึ่งซับซ้อนกว่าเช่น การเรียงลำดับแบบเร็ว, การเรียงลำดับแบบผสาน, การเรียงลำดับแบบฮีป มีความเหมาะสมมากกว่า

ขั้นตอนวิธี (อัลกอริทึม)[แก้]

ตัวอย่างทีละขั้นตอน[แก้]

การเรียงลำดับข้อมูลในรายการดังนี้ 3 9 8 7 6 ด้วยขั้นตอนวิธีแบบแทรก เริ่มต้นด้วยข้อมูลทุกตัวยกเว้นตัวแรกยังไม่ได้เรียง ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหมาย (..) ถือว่าเป็นข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากแล้ว
ครั้งที่ 1
[ (3) 9 8 7 6 ] [ (3 9) 8 7 6 ]
ครั้งที่ 2
[ (3 9) 8 7 6 ] [ (3 9 8) 7 6 ]
[ (3 9 8) 7 6 ] [ (3 8 9) 7 6 ]
ครั้งที่ 3
[ (3 8 9) 7 6 ] [ (3 8 9 7) 6 ]
[ (3 8 9 7) 6 ] [ (3 8 7 9) 6 ]
[ (3 8 7 9) 6 ] [ (3 7 8 9) 6 ]
ครั้งที่ 4
[ (3 7 8 9) 6 ] [ (3 7 8 9 6) ]
[ (3 7 8 9 6) ] [ (3 7 8 6 9) ]
[ (3 7 8 6 9) ] [ (3 7 6 8 9) ]
[ (3 7 6 8 9) ] [ (3 6 7 8 9) ]
เรียงเสร็จเรียบร้อย

ตัวอย่างรหัสเทียม[แก้]

begin insertionSort ( A : list of sortable items )
  for i = 1 to length (A) - 1
   item = A[i]
   cmpPos = i - 1
   while cmpPos >= 0 and item < A[cmpPos]
     A[cmpPos + 1] = A[cmpPos]
     cmpPos = cmpPos - 1
   end while
   A[cmpPos + 1] = item
  end for
end