การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณ เป็นวลีที่มีความหมายทับซ้อนกันหลายอย่างซึ่งมีความหมายโดยนัยที่แตกต่างกัน:

ในทางจิตวิทยา การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณเป็นที่เข้าใจกันในบริบทของระบบสร้างความหมายของแต่ละบุคคล[1] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของความศักดิ์สิทธิ์หรือความเข้าใจในพระเจ้า[2] แนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการรักษาสองวิธีมาจากเคนเน็ธ พาร์กาเมนต์ และเรย์มอนด์ พัลเลาต์เซียน:

  • พาร์กาเมนต์กล่าวว่า "ณ แก่นของมัน การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิทญญาณหมายถึงความเปลี่ยนแปลงรากเหง้าในพื้นที่ความศักดิ์สิทธิ์หรือคุณลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณสามารถทำความเข้าใจได้ในแง่ของการบากบั่นรูปแบบใหม่"[3]
  • พัลเลาต์เซียนกล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในระบบสร้างความหมายที่แต่ละบุคคลถือไว้เป็นพื้นฐานในการจำกัดความตัวเอง การตีความหมายของชีวิต จุดประสงค์ครอบและความเข้าใจในพระเจ้า"[4]

ในความเชื่อด้านจิตวิญญาณยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณหมายถึงการกระทำที่เปลี่ยนแปลงส่วนที่ลึกที่สุดของวิญญาณมนุษย์โดยการทำให้เกิดขึ้นเองหรือผ่าน "พระเจ้า"

อ้างอิง[แก้]

  1. Israela Silberman (2005). Religion as a meaning system: Implications for the new millennium. Journal of Social Issues, v61 n4, pp641-663. DOI: 10.1111/j.1540-4560.2005.00425.x
  2. Robert A. Emmons (1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York: Guilford.
  3. Kenneth I. Pargament. (2006). The meaning of spiritual transformation. In Joan D. Koss-Chioino & Philip Hefner (Eds.), Spiritual transformation and healing: Anthropological, theological, neuroscientific, and clinical perspectives (pp. 10-39), Walnut Creek, CA: AltaMira Press. ISBN 0759108676
  4. Raymond F. Paloutzian. (2005). Religious conversion and spiritual transformation: A meaning-system analysis. In Raymond F. Paloutzian & Crystal L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 331-347), New York: Guilford. ISBN 1-57230-922-9

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]